Gmina Joniec

1212 km w 24 dni Biegiem na Koniec Świata dla Asi Baczul Naszej mieszkanki która jest chora na mukowiscydozę.

 

Asi można pomóc wpłacając pieniądze na podany numer konta:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

49 1020 3466 0000 9302 0002 3473

z dopiskiem dla Joanny Baczul.

 

Oficjalna strona biegu

 

                             

 

 

W ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych  „ABC wspólnego działania” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na  2017r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele) przystąpiono do projektu „Joniecka Akademia Aktywnych Małych i Dużych”.

Inicjatorem i realizatorem projektu jest grupa nieformalna „Szóstka znad Wkry”: Urszula Brzeszkiewicz, Małgorzata Ignaczewska, Bożena Jaworska, Agnieszka Lechman, Anna Kuźbicka i AgnieszkaTok. Autorki projektu związane są z Zespołem Szkół w Jońcu, mają doświadczenie w realizacji wielu projektów, działają w różnych organizacjach samorządowych, pozarządowych i potrafią zaangażować społeczność lokalną do działań.

Działania zawarte w projekcie realizowane będą od sierpnia do listopada 2017r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz propagowanie wzorców życia rodzinnego opartych na współdziałaniu i zdrowym stylu życia.

Projekt skierowany jest do dzieci, rodziców i dziadków, a także innych członków społeczności lokalnej.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1. Happening malarski pod hasłem „ Gmina Joniec pędzlem malowana”
 2. „Zabawki i zabawy wczoraj i dziś”
 3. „Dzień owoców i warzyw oraz zdrowego stylu życia”
 4. „Teatr Małych i Dużych”

Partnerami projektu są organizacje samorządowe i pozarządowe działające na terenie gminy:

 • Urząd Gminy w Jońcu,
 • Zespół Szkół w Jońcu,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jońcu,
 • Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach”
 • Stowarzyszenie Ampla
 • Klub Emeryta

Zapraszamy do aktywnego udziału we wszystkich działaniach  „Jonieckiej Akademii Aktywnych Małych i Dużych”.

Cdn…

Pod opiekę pracowników Urzędu Gminy w Jońcu trafił młody piesek, który szuka domu. Jest bardzo przyjazny i towarzyski. Piesek jest odrobaczony i zabezpieczony przed kleszczami. Może znajdzie się ktoś chętny kto przygarnie tego kundelka, żeby nie trafił do schroniska?

Czytaj więcej: Młody piesek szuka domu

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania        
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

 Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

W niedzielne popołudnie 9 lipca 2017 r. w jonieckiej remizie OSP spotkali się mieszkańcy gminy Joniec na warsztatach psychologicznych, które były częścią projektu pt.: "ŚWIADOMI RODZICE = SZCZĘŚLIWE DZIECI" - laureata konkursu grantowego Małe jest Wielkie sfinansowanego ze środków z 1% Fundacji "W Człowieku Widzieć Brata" z Łodzi. Zajęcia poprowadzili: pani Agnieszka Gałązka-Wróblewska (psycholog, pedagog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień) oraz pan Leszek Wróblewski (pedagog, certyfikowany socjoterapeuta).

 

Czytaj więcej: "ŚWIADOMI RODZICE = SZCZĘŚLIWE DZIECI"

Msza Święta żałobna odbędzie się w dniu 08.07.2017 roku o godz. 12.00 w Kościele Św. Michała Archanioła w Płońsku. Po Mszy Świętej nastąpi wyprowadzenie na cmentarz parafialny do grobu rodzinnego.

Szukamy domu dla pieska, który błąkał się po terenie naszej gminy. Więcej informacji pod numerem telefonu: (23) 661 60 17.

 

Uwaga !!!

Zmiana przepisów –wycinka drzew      

 

17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody.

 

Osoby fizyczne planujące wycinkę drzewa z własnej nieruchomości mają obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do gminy. Organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Następnie organ  będzie miał 14 dni na wydanie ewentualnego zakazu w przypadku gdy drzewo :

 • położone będzie na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ;
 • będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego ;
 • usytuowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli w tym czasie nie będzie żadnych zastrzeżeń co do wycinki drzew ,wówczas będzie można dokonać wycinki(zgoda milcząca).

Nie trzeba będzie zgłaszać zamiaru wycięcia drzewa ,jeżeli obwód na wysokości 5 cm od gruntu nie będzie przekraczał:

 • 80 cm w przypadku wierzb ,topoli ,klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego ,robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew;

W przypadku gdy drzewa będą miały większy obwód ,planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w gminie.

Przepisy stanowią ponadto ,że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika gminnego ,właściciel wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości ,gdzie rosły usunięte drzewa ,będzie musiał uiścić opłatę za wycięcie drzewa.

Zmiana dotyczy również konieczności uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożny.

Nie ulegają zmianie przepisy dotyczące wycinki drzew na terenach leśnych. W tym  przypadku konieczne jest pozwolenie na wycinkę drzew od leśnika.  

 

Ważne- tryb ten dotyczy tylko sytuacji ,gdy wycięcie drzew nie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej i każdy właściciel /współwłaściciel jest osobą fizyczną .

 

Załącznik do pobrania

Załącznik w pdf

Załącznik w docx

 

W czwartek 22 czerwca najmłodsze dzieciaczki z jonieckiej szkoły, tzn. grupy z oddziałów przedszkolnych, odebrały dyplomy i pożegnały się z wychowawcami, aby w pełni korzystać z uroków wakacji. Tego samego dnia miało miejsce inne pożegnanie. III klasa gimnazjum już na zawsze opuściła mury Zespołu Szkół w Jońcu. Ze wzruszeniem pożegnali swoich nauczycieli i wyruszyli w dalszą drogę swojej edukacji. 23 czerwca to już ostatni dzień dla wszystkich uczniów ze szkół z gminy Joniec. Były nagrody, świadectwa z czerwonym paskiem i dyplomy. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy jak najwięcej słońca, samych długich i szczęśliwych wolnych dni!

Mimo tego, że II Bieg Królewski jest już historią, to w nas nadal pozostała chęć pomocy małej dziewczynce dotkniętej cukrzycą typu 1. Weronika potrzebuje nowej pompy insulinowej i w dalszym ciągu liczy na naszą pomoc. ,,Fundacja dla dzieci z cukrzycą" prowadzi subkonto swojej podopiecznej, na które można wpłacać darowizny:

46 1090 1043 0000 0001 3404 3741

Pamiętajmy również o tym, że podczas codziennych czynności możemy pomóc zbierając plastikowe nakrętki. Do tej pory zebraliśmy ich ponad 300kg!

Punkty zbiórki nakrętek to:

- Zespół Szkół w Jońcu, Joniec 69, 09-131 Joniec

– Szkoła Podstawowa w Królewie, Królewo 58, 09-131 Joniec

- Urząd Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec.

Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory dołożyli swoją cegiełkę w pomoc dla Weroniki i zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili!