Urząd Gminy Joniec

W piątek 3 marca w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyło się spotkanie Wójta Gminy Joniec Pana Marka Czerniakowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Grzegorza Nowińskiego z sołtysami. Głównym powodem tego spotkania był zbliżający się Dzień Sołtysa, który przypada na dzień 11 marca. Z tej okazji wszyscy dostali drobne upominki i skosztowali słodkiego tortu. Podczas tego spotkania poruszane były również bieżące zagadnienia dotyczące wszystkich miejscowości z terenu naszej gminy.