Urząd Gminy Joniec

                             

 

 

W ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych  „ABC wspólnego działania” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na  2017r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele) przystąpiono do projektu „Joniecka Akademia Aktywnych Małych i Dużych”.

Inicjatorem i realizatorem projektu jest grupa nieformalna „Szóstka znad Wkry”: Urszula Brzeszkiewicz, Małgorzata Ignaczewska, Bożena Jaworska, Agnieszka Lechman, Anna Kuźbicka i AgnieszkaTok. Autorki projektu związane są z Zespołem Szkół w Jońcu, mają doświadczenie w realizacji wielu projektów, działają w różnych organizacjach samorządowych, pozarządowych i potrafią zaangażować społeczność lokalną do działań.

Działania zawarte w projekcie realizowane będą od sierpnia do listopada 2017r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz propagowanie wzorców życia rodzinnego opartych na współdziałaniu i zdrowym stylu życia.

Projekt skierowany jest do dzieci, rodziców i dziadków, a także innych członków społeczności lokalnej.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Happening malarski pod hasłem „ Gmina Joniec pędzlem malowana”
  2. „Zabawki i zabawy wczoraj i dziś”
  3. „Dzień owoców i warzyw oraz zdrowego stylu życia”
  4. „Teatr Małych i Dużych”

Partnerami projektu są organizacje samorządowe i pozarządowe działające na terenie gminy:

  • Urząd Gminy w Jońcu,
  • Zespół Szkół w Jońcu,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Jońcu,
  • Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach”
  • Stowarzyszenie Ampla
  • Klub Emeryta

Zapraszamy do aktywnego udziału we wszystkich działaniach  „Jonieckiej Akademii Aktywnych Małych i Dużych”.

Cdn…