Urząd Gminy Joniec

Urząd Gminy w Jońcu przyjmuje, wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018 od 1 września do 15 września 2017 r.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 514 zł netto na osobę.

Dochody winne być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli jeśli wniosek składamy we wrześniu, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień.

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Przed przystąpieniem do wypełniania Wniosku należy zapoznać się z instrukcją (strona 3 wniosku).

Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach jednorazowo do 15 grudnia 2017 r i do 31 sierpnia 2018 r.

Stypendia szkolne będą realizowane po uprzednim przedstawieniu faktur i rachunków za dokonane zakupy.

Więcej informacji można pozyskać pod nr.tel 23 661 60 17 wew. 16 Pani Ewa Matuszewska w Urzędzie Gminy w Jońcu.

Zdjęcie:http://www.siewie.pl/jak-zdobyc-stypendium-socjalne