Urząd Gminy Joniec

W dniu 1 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Płońsku została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji siedmiu projektów drogowych w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę podpisał Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Powiat Płoński.

Na terenie gminy Joniec przebudowana zostanie droga powiatowa nr 3052 W Wrońska – Omięciny – Joniec o dł. 6,56 km. ( w tym na terenie gminy Joniec ponad 4 km ). Gmina Joniec do przedmiotowej inwestycji dołoży 593 086,00 zł. Zgodnie z umową termin wykonania robót został określony na 30 czerwca 2018 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku