Urząd Gminy Joniec

19 sierpnia 2017 roku w Borkowie odbyły się obchody 97 rocznicy Bitwy nad Wkrą. Gmina Joniec była współorganizatorem tego wydarzenia. Uroczystości uświetniła swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec, która została bardzo gorąco przyjęta przez wszystkich zgromadzonych uczestników.

Po oficjalnych obchodach zebrani mogli podziwiać inscenizacje walk polsko-bolszewickich nad Wkrą.