Urząd Gminy Joniec

Ruszyły prace związane z budową zadaszonej sceny na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/1, położonej w Jońcu.. Teren stanowi własność Gminy Joniec.

Jest już także podpisana umowa z Wykonawcą na zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw. W ramach inwestycji zamontowane zostaną następujące urządzenia:

  1. Biegacz i orbitrek na pylonie szt. 1
  2. Surfer i twister na pylonie szt. 1
  3. Krzesło do wyciskania pojedyncze na pylonie szt. 1
  4. Wioślarz pojedynczy wolnostojący szt. 1
  5. Regulamin siłowni szt. 1
  6. Ławka bez oparcia szt. 2
  7. Kosz drewniany szt. szt. 2
  8. Regulamin A4 z daszkiem szt. 1
  9. Sześciokąt sprawnościowy szt. 1

Realizacja inwestycji rozpocznie się niebawem.

Całość prac ma zostać wykonana do 30 lipca 2018 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00460-6935-UM0710949/17 z dn. 30.11.2017 r. na realizację operacji pn. „Wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowa zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych”

Dla wszystkich zainteresowanych udostępniamy projekt do wglądu: pobierz