Urząd Gminy Joniec

W dniu 1 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Płońsku została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji siedmiu projektów drogowych w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę podpisał Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Powiat Płoński.

Na terenie gminy Joniec przebudowana zostanie droga powiatowa nr 3052 W Wrońska – Omięciny – Joniec o dł. 6,56 km. ( w tym na terenie gminy Joniec ponad 4 km ). Gmina Joniec do przedmiotowej inwestycji dołoży 593 086,00 zł. Zgodnie z umową termin wykonania robót został określony na 30 czerwca 2018 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

Urząd Gminy w Jońcu przyjmuje, wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018 od 1 września do 15 września 2017 r.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 514 zł netto na osobę.

Dochody winne być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli jeśli wniosek składamy we wrześniu, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień.

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Przed przystąpieniem do wypełniania Wniosku należy zapoznać się z instrukcją (strona 3 wniosku).

Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach jednorazowo do 15 grudnia 2017 r i do 31 sierpnia 2018 r.

Stypendia szkolne będą realizowane po uprzednim przedstawieniu faktur i rachunków za dokonane zakupy.

Więcej informacji można pozyskać pod nr.tel 23 661 60 17 wew. 16 Pani Ewa Matuszewska w Urzędzie Gminy w Jońcu.

Zdjęcie:http://www.siewie.pl/jak-zdobyc-stypendium-socjalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje że:

  • od 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2017/2018, wnioski złożyć można osobiście w tut. Ośrodku bądź elektronicznie za pośrednictwem empatia.mrpips.gov.pl, bankowości elektronicznej, PUE ZUS.
  • od 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018,
  • od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wnioski do pobrania są dostępne w siedzibie GOPS w Jońcu bądź w poniższym linku:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

W ramach projektu Grupy Nieformalnej RAZEM z Jońca-Kolonii pt. "sprzątaMY" został odnowiony przystanek autobusowy w tejże miejscowości. Przede wszystkim zalano nowy beton (sfinansowany przez Urząd Gminy w Jońcu), mieszkańcy umyli porządnie ściany przystanku oraz wzmocnili całą konstrukcję. Wybitą szybę zastąpiła wzmocniona pleksą, a na górze przyklejono nazwę miejscowości. Zakupiono betonowy kosz (z wkładem) oraz dwie donice, w których posadzono kwiaty.

Wszyscy są dumni z nowego wyglądu przystanku :)

Projekt dofinansowany ze środków Program "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Wójt Gminy Joniec informuje, że od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. do Urzędu Gminy w Jońcu rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

1 sierpnia o godzinie 17.00 w gminie Joniec zawyją syreny w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego sprzed 73 lat.

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dniu 5 sierpnia 2017 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w poniedziałek 7 sierpnia o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.