Urząd Gminy Joniec

Uprzejmie informujemy ze w dniu 21 lutego 2017 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenia pod nazwą „Letnisko Królewo”. Głównymi celami stowarzyszenia są:

 1. tworzenie warunków dla rozwoju gminy Joniec w powiecie płońskim, jako terenu rekreacyjno-wypoczynkowego,
 2. wspieranie idei wypoczynków letnich na terenie gminy Joniec,
 3. reprezentowanie interesów właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Joniec przed organami władzy publicznej praz sądowniczej,
 4. wspieranie możliwości zabudowy i przekształcania nieruchomości leśnych i rolnych pod funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, działalność informacyjna dotycząca warunków i możliwości przeznaczenia nieruchomości gruntowych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa i wspierania w stowarzyszeniu. W załączeniu znajduje się deklaracja członkowska, którą można wypełnić i wysłać na adres: Stowarzyszenie „Letnisko Królewo”, ul. Czereśniowa 98 lok. 231, 02-456 Warszawa.

W załączeniu do pobrania:

- Deklaracja członkostwa,

- Statut.

Osoba do kontaktu:

Wiceprezes Stowarzyszenia Michał Łuczak

tel. 501-744-881

 

 

Dnia 22 kwietnia w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyły się już po raz drugi Warsztaty kulinarne pt. "Gotowanie dziecinnie proste", organizowane przez Bank Żywności w Ciechanowie we współpracy z tut. Ośrodkiem oraz Urzędem Gminy w Jońcu. W warsztatach uczestniczyło 15 dzieci, z rodzin korzystających z pomocy żywnościowej Podprogramu 2016, najmłodsi uczestnicy mieli po 4 lata. Podczas zajęć wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w pracach kulinarnych; starsze dzieci samodzielnie przygotowywały dania, a tym najmłodszym dzielnym uczestnikom pomagały ich mamy. Dzieci sprawdziły się znakomicie w przygotowywaniu różnych rodzajów past do kanapek, ciasteczek owsianych, naleśników.

Ogłoszenie/Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Joniec pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII/135/2017 Rady Gminy Joniec z dnia 12 kwietnia 2017 r. pobierz

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Joniec pobierz

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Popielżynie Zawadach

pobierz

23 kwietnia 2017 roku odbędą się III Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe na rzece Wkrze. Imprezie tej przyświeca chęć promocji wędkarstwa sportowego oraz integracji środowiska wędkarskiego, przez towarzyski charakter zawodów, jak przystępność dla szerokiego grona wędkarzy. W tym roku liczba uczestników została ograniczona do z 240 zgłoszonych do 150 wędkarzy ze względu na chęć utrzymania optymalnego poziomu zawodów, co i tak czyni te zawody jednymi z największych w Polsce.

W czasie prezentacji jakie przygotowali producenci sprzętu wędkarskiego, wszyscy obecni tego dnia wędkarze, będą mogli również zapoznać się z wybraną ofertą nowości na 2017rok.

Podsumowanie zawodów odbędzie się w przystani kajakowej ,,Mrzonka" w Jońcu.

Afrykański pomór świń stanowi zagrożenie dla świń i dzików, ale nie jest groźny dla ludzi.

Prosimy o zapoznanie się z apelem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii skierowanym do hodowców trzody chlewnej.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu prowadzi procedurę rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 

Dokumenty jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do służby w Policji:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji można uzyskać w Komendach Miejskich / Powiatowych Policji, Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkoleń Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pod numerami: 48 345 20 15, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 20 64, 48 345 29 53, 48 345 22 53, 48 345 31 19, 48 345 31 20