Urząd Gminy Joniec

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dniu 4 marca 2017 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wójt Gminy Joniec przypomina, że dnia 28 lutego 2017 r. mija ostateczny termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

 

    

     Wójt Gminy Joniec informuje, że od 20 lutego do 15 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Jońcu można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmować będzie: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów, pod warunkiem dokładnego podania ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji i pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe 15% kosztów pokrywają właściciele nieruchomości ujętych we wniosku o dofinansowanie.

 

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie przez Gminę Joniec dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów! Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu w 2017 roku

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się we wtorek 14 lutego o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.