Urząd Gminy Joniec

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018
Wójta Gminy Joniec
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Joniec.
 
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018
Wójta Gminy Joniec
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Joniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Wnioski o świadczenie dla mieszkańców gminy Joniec będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu.  

Wnioski można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Druki wniosków świadczenia Dobry start będą wydawane w siedzibie GOPS w Jońcu. Wzory wniosków można również pobrać klikając w link:

www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

W przypadku wskazania przez wnioskodawcę adresu poczty elektronicznej Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Jońcu prześle informację o przyznaniu świadczenia. Osoby, które nie wskażą adresu poczty elektronicznej będą mogły osobiście odebrać taką informację.

Adresy poczty elektronicznej z jakich będą wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia Dobry start:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klient nie odpowiada na maila wysłanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start.

W niedzielę 24 czerwca przez miejscowość Królewo przechodziła pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu- jedynego miejsca w Polsce uznanego przez Kościół za miejsce objawień Matki Bożej. Mieszkańcy Królewa i Krajęczyna oraz strażacy z OSP Królewo, na czele z proboszczem parafii Witoldem Zembrzuskim, przygotowali poczęstunek dla około 80 pielgrzymów. Były min. kiełbaski z grilla, ciasta, kompot i napoje. Pielgrzymi podziękowali za gościnę modlitwą i śpiewem.

Zdjęcia: Paweł Sadowski

Wszystkie osoby, z terenu Gminy Joniec, których budynki zostały uszkodzone w wyniku wichury ( czwartek 21 czerwca 2018), prosimy o zgłaszanie faktu uszkodzeń tych budynków do dnia 04 lipca 2018 r do Urzędu Gminy w Jońcu pod numer kontaktowy 23 661 60 41.

W dniu 22.06.2018 r. odbyło się podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Adamem Struzikiem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewie. W imieniu Gminy Joniec umowę podpisali: Mirosław Siedlecki – sekretarz, oraz Agnieszka Zawadzka – skarbnik.

Umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckie strażnice OSP-2018”

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego wynosi 23 742,00 zł.

W związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Joniec - Wójt Gminy Joniec informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

Termin składania wniosków: 06.07.2018 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy w Jońcu.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Jońcu.

Załączniki do wniosku:

1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt (IRZ) / księga stada/ paszporty (nowy wydruk z ARiMR, aby zapisy protokołu szacowania odpowiadały danym zgłoszenym do ARiMR).

3. Wypis z rejestru gruntów w przypadku wystąpienia n.z.a. suszy.