Urząd Gminy Joniec

W piątek 07 października 2016 roku w miejscowości Osiek spłonął budynek mieszkalny. Dwuosobowa rodzina została bez dachu nad głową. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc rzeczową, jak również finansową, aby choć w niewielkim stopniu pomóc tej rodzinie powrócić do normalnego funkcjonowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu tel. 23 661 64 30.

W dniu 22 września 2016 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. „Zasady przyznawania dofinansowania z zakresu przedsiębiorczości” organizowane przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze.

Spotkanie skierowane było do przedsiębiorców oraz tych, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą i są zainteresowani ubieganiem się o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program szkolenia obejmował m.in.:

1.

Omówienie celu nr 1 LSR: Rozwój gospodarczy obszaru LGD-PM w oparciu o przedsiębiorczość (cele szczegółowe, przedsięwzięcia, warunki przyznawania pomocy)

2.

Kryteria wyboru i oceny operacji

3.

Zasady przygotowania wniosków o przyznanie pomocy:

-        warunki udzielania wsparcia,

-        wypełnienie przykładowego wniosku o przyznanie pomocy na rozwój mikroprzedsiębiortwa oraz wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej i wskazanie niezbędnych informacji w opisie projektu 

4.

      Zaprezentowanie zasad przygotowania biznesplanu

 

 

 

Zdjęcia: Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

Dnia 01 października 2016 r. Urząd Gminy w Jońcu będzie nieczynny.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w następujących zakresach:

  1. Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej - Firma z pomysłem
  2. Wspieranie współpracy gospodarczej - Od  producenta do konsumenta
  3. Inkubator przetwórstwa - Przetwarzaj lokalnie
  4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Skarby Przyjaznego Mazowsza

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://lgdpm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=392:nabor-wnioskow-w-ramach-poddzialania-19-2-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc&catid=11:aktualnosci&Itemid=102

 

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w środę 28 września o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.