Urząd Gminy Joniec

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych konsultacjach w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego z przedstawicielami Urzędu Gminy Joniec oraz właścicielami działek leśnych.

 

W spotkaniu uczestniczyli także: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku, Starosta Płoński wraz z Naczelnikami Wydziałów: Architektoniczno-Budowlanego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pracownicy Biura Projektowego opracowującego Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Joniec oraz Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo  oraz przedstawiciele Stowarzyszeń działających w imieniu właścicieli działek leśnych.

 

Głównym tematem spotkania były sprawy związane z możliwością przeprowadzenia procedury dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co umożliwi właścicielom działek opracowanie projektów budowlanych a w konsekwencji zalegalizowanie samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych.

 

 

     Z poważaniem

           

   Wójt Gminy Joniec

 Marek Czerniakowski

Osoby muszą spełniać przesłanki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz nie mogą przekraczać kryterium dochodowego w wysokości  771,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury,
  • decyzja o zasiłku rodzinnym, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS) lub osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

 

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dniu 3 września 2016 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Urząd Gminy w Jońcu przyjmuje, wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017 od 1 września do 15 września 2016 r.

 

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 514 zł netto na osobę.

 

Dochody winne być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli jeśli wniosek składamy we wrześniu, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień.

 

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Przed przystąpieniem do wypełniania Wniosku należy zapoznać się z instrukcją (strona 3 wniosku).

 

Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach jednorazowo do 15 grudnia 2016 r i do 30 czerwca 2017 r

 

Stypendia szkolne będą realizowane po uprzednim przedstawieniu faktur i rachunków za dokonane zakupy.

 

Więcej informacji można pozyskać pod nr.tel 23 661 60 17 wew. 16 Pani Ewa Matuszewska w Urzędzie Gminy Joniec

 

Oświadczenie do pobrania

Oświadczenie 2 do pobrania

Upoważnienie do pobrania

Zaświadczenie dla osób pracujących do pobrania

zestawienie faktur do pobrania

15 sierpnia 2016 roku nasza Gmina po raz kolejny upamiętniła rocznicę Bitwy Nad Wkrą. W intencji Ojczyzny i Obrońców Mazowsza odprawiona została Msza Święta polowa, która była połączona z parafialnymi dożynkami. Po podzieleniu się chlebem i innymi darami procesja przeszła na cmentarz parafialny, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na pomniku Żołnierzy Polskich poległych w 1920 roku.
Po oficjalnych obchodach był również czas na rozrywkę podczas festynu rodzinnego. Można było posmakować grochówki, chleba ze smalcem i ciasta przygotowanego przez emerytów z naszej gminy. Na scenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec z solistką Panią Olgą Afczyńską. Na dzieci czekał dmuchany plac zabaw, przejażdżka kucykiem oraz fantastyczne zabawy i gry rodzinne prowadzone przez Animatora Piotra i jego zespół. Podczas festynu można było podziwiać zabytkowe motocykle. Na zakończenie festynu na scenie zagościł zespół Star Dance, który bawił uczestników imprezy do późnych godzin wieczornych.