Urząd Gminy Joniec

04 listopada w Zespole Szkół w Jońcu odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Były wierszyki, piosenki i tańce. Nie obyło się również bez prezentów dla najmłodszych, którzy z uśmiechem na buziach i w bajkowych strojach bawiły się wyśmienicie.

W środę 09 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane przez prezydenta RP. Wójt gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski oraz Sekretarz Gminy Pan Mirosław Siedlecki odznaczyli:

Państwa Mariannę i Leonarda Błaszkiewicz z Szumlina,

Państwa Henrykę i Waldemara Sztabnik z Popielżyna-Zawad,

Państwa Halinę i Wiesława Truszkowskich z Jońca-Kolonii,

Państwa Alinę i Józefa Piłatowicz z Popielżyna-Zawad,

Państwa Sabinę i Zygmunta Oporskich z Popielżyna-Zawad,

Państwa Elżbietę i Józefa Krynickich z Jońca,

Państwa Wiesławę i Wacława Gocławskich ze Starej Wrony.

Wszyscy jubilaci wraz z gośćmi wznieśli toast za zdrowie par oraz skosztowali okolicznościowego tortu. Wszystkim parom życzymy jeszcze wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym zrozumieniu.

W piątek 28 października w Szkole Podstawowej w Królewie odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. W tym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego uczęszcza 15 dzieci. Na początku dzieci przygotowani przez swoją wychowawczynię: panią Katarzynę Karwowską zaprezentowali wesoły program artystyczny, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Następnie odbyło się pasowanie na przedszkolaka symbolicznym dużym ołówkiem przez p. dyr. Urszulę Pilśnik. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski po złożonych życzeniach przekazał dzieciom kamizelki odblaskowe z logo gminy oraz odblaskowe opaski na rękę. Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

14 października 2016r. przedstawiciele SP w Królewie wzięli udział w konferencji "Sapere aude. Jak uczyć (się) krytycznego myślenia" zorganizowanej przez MSCDN i płocką Małachowiankę w Dniu Edukacji Narodowej. Spotkanie było okazją, by uroczyście podziękować za współpracę nauczycielom uczestniczącym w projekcie "Włącz myślenie" i wręczyć im Certyfikaty i SuperCertyfikaty.

Do projektu zgłosiło się 333 uczestników, którzy uczestniczyli w 24 godzinnym szkoleniu z narzędzi TOC i podstaw neurodydaktyki. Odbyło się 40 godzin szkoleń fakultatywnych, warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla koordynatorów. W efekcie przeprowadzono 61 lekcji otwartych i powstało kilkaset scenariuszy.

Podczas konferencji przedstawiciele przedszkoli i szkół oraz nauczyciele uczestniczący w projekcie, którzy zorganizowali lekcje otwarte, otrzymali Certyfikaty. Wręczyła je Teresa Makulska, wicedyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wspólnie z koordynatorami poszczególnych komponentów. Natomiast Supercertyfikaty trafiły na ręce nauczycieli i do placówek, które najbardziej zaangażowały się w realizację projektu.

Supercertyfikat otrzymała p. Katarzyna Karwowska –nauczycielka Szkoły Podstawowej w Królewie. Szkoła otrzymała Certyfikat .

W piątkowe przedpołudnie 21 października w Szkole Podstawowej w Jońcu miało miejsce niezwykłe wydarzenie – ślubowanie klasy pierwszej. W tym roku szkolnym naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 18 dzieci. Na początku najmłodsi uczniowie szkoły przygotowani przez swoją wychowawczynię: p. Ewelinę Kopczyńską zaprezentowali wesoły program artystyczny, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Następnie pierwszoklasistów czekało uroczyste ślubowanie i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez p. dyr. Bożenę Jaworską. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od swoich koleżanek i kolegów ze starszych klas. Nowi uczniowie zostali obdarowani upominkami także przez pana Piotra Góreckiego który reprezentował Bank Spółdzielczy w Płońsku. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski po złożonych życzeniach przekazał dzieciom kamizelki odblaskowe z logo gminy oraz odblaskowe opaski na rękę. Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Gorąco witamy pierwszoklasistów w szeregach społeczności szkolnej i życzymy im wielu sukcesów, radości, dobrych kolegów i koleżanek oraz samych szóstek w dzienniczkach.

W przeciągu ostatnich miesięcy na terenie naszej gminy zostały przeprowadzone remonty kilku przydrożnych kapliczek. Powodów do remontów poza często złym stanem technicznym kapliczki bądź ogrodzenia było sporo. Pierwszym z nich było Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafiach naszej gminy, a kolejne to min. Jubileusz 1050 Rocznicy Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży i wizyta Papieża w naszym kraju. Większość prac polegała na oczyszczeniu, odkrzaczeniu oraz wymianie ogrodzeń przy tych kapliczkach. Prace spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców a część z nich aktywnie się do nich przyłączyła. Prace zostały wykonywane przy pięciu kapliczkach. Jedna z kapliczek w miejscowości Stara Wrona była w tak fatalnym stanie, że wymagała całkowitej przebudowy i renowacji.

Kapliczka w Nowej Wronie po renowacji

Kapliczka w Nowej Wronie przed renowacją

Kapliczka w Nowej Wronie po renowacji

Kapliczka w Nowej Wronie przed renowacją

Kapliczka w Nowej Wronie po renowacji

Serdecznie zapraszamy w poniedziałek 24 października 2016 roku o godzinie 9.00 do Urzędu Gminy w Jońcu, gdzie odbędzie się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń z terenu gminy Joniec z Panem Jakubem Kamińskim z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tematem spotkania będzie możliwość uzyskania dotacji przez stowarzyszenia.

19 października 21016 roku w Zespole Szkół w Jońcu odbył się pokaz sekcjj Jiu-Jitsu, który funkcjonuje przy tej placówce i prowadzony jest przez nauczyciela w-fu Pana Zdzisława Króla. W pokazie zaprezentowano: historię Jiu-Jitsu, konkurs na zapamiętywanie japońskich nazw, techniki Jiu-Jitsu oraz tameshiwari (rozbijanie przedmiotów).