Urząd Gminy Joniec

Informujemy, że Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW ostrzega przed przymrozkami. Dzisiejszej nocy temperatura spadnie do -1C, przy gruncie nawet do -3C. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska to 90%.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Warszawie Oddział w Płońsku

tel., fax. (0-23) 662-29-60

e-mail: o-plonsk@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 Województwo: Mazowieckie

Powiat: Płońsk

Agrofag: Słodyszek rzepakowy

Roślina: Rzepak ozimy

Data publikacji komunikatu; 20.04.2016

Na plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się chrząszcze słodyszka rzepakowego.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.

 

Chrząszcze na pola rzepaku przelatują najczęściej w okresie przed kwitnieniem, gdy temperatura powietrza osiągnie wartość powyżej 15oC. Szkody na plantacjach rzepaku powodują głównie chrząszcze wgryzające się do pąków kwiatowych, wydrążając ich część, aby dostać się do pyłku kwiatowego. Uszkodzone pąki żółkną, usychają a następnie opadają, pozostają jedynie szypułki kwiatowe.

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości to jest stwierdzenia:

  • 1-2 chrząszczy na 1 roślinie w stadium zwartego kwiatostanu lub

 

  • 3-5 chrząszczy na 1 roślinie w stadium luźnego kwiatostanu

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie :

  • prawidłowej agrotechniki,
  • izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
  • wysiew odmian wcześnie zakwitających,
  • wysiew odmian wcześnie wznawiających wegetację wiosenną

 

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

 

       Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata                                                                                                                            

                                                                              

                                                                                                                              Kierownik Oddziału

 

Na terenie naszej gminy od kilku tygodni trwają wiosenne prace porządkowe prowadzone przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Podczas tych porządków sprzątane są pobocza dróg gminnych i powiatowych, chodniki i przydrożne rowy a także likwidowane są nielegalne wysypiska śmieci. Celem akcji jest zadbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie naszej gminy, wykazywanie dbałości o środowisko naturalne, które jest naszą wspólna sprawą.

W związku z ogromną skalą zaśmiecenia zwracamy się do Państwa z prośbą o uprzątnięcie oraz o utrzymanie porządku i czystości na terenie swoich posesji i działek, ale także na terenach przylegających do nich tj. skwerów, lasów, rowów, poboczy itd. Zachęcamy mieszkańców poszczególnych sołectw, sołtysów, członków rad sołeckich oraz radnych do organizowania tego typu akcji w swoich miejscowości zakończonych np. ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami. Będzie to również doskonała okazja do integracji . Z naszej strony zapewnimy worki i odbiór odpadów oraz pomoc w organizacji ogniska.

Mając na uwadze dobro naszej gminy, jej mieszkańców oraz osób przebywających sezonowo zachęcam Państwa do skorzystania z naszego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w sezonie letnim. Zapraszam Państwa do złożenia deklaracji oraz przekazywania odpadów do tzw. PSZOK-u znajdującego się w miejscowości Joniec.

Szanowni Państwo pragnę poinformować, że zostały zakupione foto-pułapki, które montujemy w miejscach, gdzie dochodzi do nagminnego wyrzucania śmieci. Prosimy o zwracanie uwagi na osoby wywożące odpady do lasów, skwerów lub wyrzucających je z samochodów w przydrożnych rowach. W miarę możliwości prosimy o dokumentowanie tego faktu np. poprzez zrobienie zdjęcia i przekazywanie do Urzędu Gminy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każda taka informacja nie pozostanie bez interwencji.

PAMIĘTAJMY!                                                                                                                                                      

Dbajmy wspólnie o estetyczny wygląd naszej gminy. To od nas zależy czy zdrowe i przyjazne będzie nasze środowisko.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Pani Anna Skórska tel.: (23) 661 60 41 wew. 18.

2 kwietnia br. w kościele parafialnym w Nasielsku Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec wraz z chórem Lira zagrali wspaniały koncert z okazji XI rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II. Atmosfera tej świątyni, płynąca muzyka oraz cudowny śpiew spowodowały, że było to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy uczestniczyli w tym koncercie.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Narodowej Loterii Paragonowej 2015-2016. Loteria ta jest inicjatywą Ministerstwa Finansów, której celem jest nagradzanie konsumentów przywiązujących wagę do odbierania dowodów sprzedaży. Akcja wystartowała 1 października 2015 br. i potrwa przez 12 kolejnych miesięcy.

Więcej informacji na http://www.loteria-paragonowa.pl/

Kierownik Biura powiatowego ARiMR w Płońsku przypomina, iż w dniu 16 maja br. upływa podstawowy termin przyjmowania przez ARiMR wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.

W celu uniknięcia kolejek w ostatnim okresie przyjmowania wniosków Biuro Powiatowe Agencji ARiMR w Płońsku prosi o bieżące składanie wniosków.