Urząd Gminy Joniec

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Joniec na lata 2016 - 2026”. Dokument ten, przez wiele lat, będzie służył mieszkańcom, dlatego uważamy za niezbędny udział w tych pracach przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących różne środowiska i grupy interesów.

Wypracowane w planie strategicznym kierunki rozwoju będą decydowały o obliczu naszej Gminy w przyszłości. Przy opracowywaniu planu zostaną wykorzystane sprawdzone w Polsce i w świecie procedury pracy z udziałem społeczności lokalnej.  

Licząc na Państwa udział, uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w pracy nad strategią w wybranym przez Siebie podzespole, które będą pracowały w dniach 6 i 7 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

W celu usprawnienia tej pracy oraz szanując Państwa czas powołaliśmy Zespół zadaniowy ds. opracowania Rozwoju Gminy Joniec do roku 2026, którego członkowie pracować będą w trzech podzespołach tematycznych:

Podzespół I – do spraw społecznych (godz. 9:00 – 11:45),

Podzespół II – do spraw zasobów i potencjałów Gminy (godz. 12:00 – 14:30),

Podzespół III – do spraw gospodarczych i promocji Gminy(godz. 14:45 – 16:30) .

Praca wszystkich podzespołów ma charakter otwarty, w związku z tym, jeżeli zechcieliby Państwo uczestniczyć w tych spotkaniach to serdecznie zapraszamy.

Forma spotkania: prezentacja.

Tematyka prac w podzespołach:

  • sposób i organizacji pracy nad aktualizacją strategii,
  • określenie zakresu planowanych prac,
  • prezentacja wyników badania opinii mieszkańców,
  • identyfikacja głównych problemów i czynników warunkujących rozwój Gminy,
  • sformułowanie celów strategicznych i operacyjnych.

Prowadzenie: konsultanci i moderatorzy Fundacji Terra Humana.

Dodatkowych informacji udziela w Urzędzie Gminy w Jońcu Anna Kowalska i Ryszard Tomczak pod numerem telefonu: 23 661 60 41 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jońcu .

 

Do zobaczenia na pierwszym spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa.

 

W dniu 30 marca 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Jońcu odbędzie się szkolenie z zakresu ,,Dopłaty bezpośrednie na 2016 r.". Szkolenie poprowadzą pracownicy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płońsku.

16 marca młodzież wraz z opiekunami ze szkół z Jońca i Królewa wybrała się na mecz Pucharu Polski: Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz. Wyjazd ten był możliwy dzięki akcji ,,Kibicuj z klasą", która skierowana jest do wszystkich placówek edukacyjno - wychowawczych, stowarzyszeń, fundacji, parafii, klubów sportowych itp. skupiających dzieci i młodzież do 17 roku życia. Było to niezapomniane przeżycie dla większości dzieciaków, które po raz pierwszy mogły obejrzeć mecz z trybun stadionu.

W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi szkód w oziminach w wyniku wystąpienia ujemnych skutków przezimowania w gospodarstwach rolnych informujemy o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy o oszacowanie strat w uprawach.

 

Termin składania wniosków: do 15 kwietnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy tel. 23 661 60 41

 

UWAGA: Do czasu oszacowania szkody rośliny nie mogą być skasowane.

 

Wniosek do pobrania

Wójt Gminy Joniec zaprasza na spotkanie z właścicielami działek leśnych objętych projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec, w dniu 02 kwietnia br. (tj. sobota) o godz. 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie.

 

         Spotkanie to będzie dotyczyło postępu prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

5 marca bieżącego roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec wystąpiła w Akademii Humanistycznej w Pułtusku na zaproszenie dyrektora administracyjnego Pana Bogdana Mroziewicza. Był to już drugi koncert naszej orkiestry w murach uczelni, jednak tym razem muzykom towarzyszył chór ,,Lira" z Nasielska. Publiczność mogła wysłuchać światowe przeboje muzyki poważnej i rozrywkowej.

 

Źródło zdjęcia: http://www.pultusk24.pl/content/view/9539/75/

 

Wójt Gminy Joniec informuje, iż w dniu 19 marca 2016 roku   (tj. sobota) o godzinie 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie odbędzie się spotkanie pracowników urzędu z właścicielami działek leśnych objętych projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

 

         Spotkanie to będzie dotyczyło postępu prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.