Urząd Gminy Joniec

04 marca o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbył się wieczorek literacki. Podczas tego spotkania można było posłuchać fragmentów książki naszego lokalnego pisarza Pana Ryszarda Tarwackiego pt. ,,Młyn nad Wkrą". Fragmenty te były przeplatane wierszami Pani Grażyny Fotek z Jej nowego tomiku poezji ,,Odwrócić światło" - Pani Grażyna Fotek również pochodzi z naszej gminy. Całości wieczoru dopełnił przepiękny śpiew jonieckiego chóru Belcanto pod kierunkiem Pana Andrzeja Mrozka.

W minioną sobotę 27 lutego br. w Zespole Szkół w Jońcu odbył się koncert z okazji IX-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Joniec. Koncert rozpoczął się od występu młodych muzyków, którzy stawiają pierwsze kroki w szeregach MOD, a następnie mogliśmy słuchać przepięknych utworów w wykonaniu stałych członków naszej orkiestry oraz Pani Agnieszki Sztabnik - Baran. Gościem koncertu była Pani Aleksandra Nowik, która wprowadziła słuchaczy w cudowny świat akordeonu. Komandor Docent Doktor Józef Kowalewski uhonorował dyrygenta Pana Cezarego Celiana i członków MOD, a jednocześnie członków Reprezentacyjnej Orkiestry Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie pamiątkowymi dyplomami za zasługi dla tej właśnie orkiestry. To był niezapomniany wieczór i z niecierpliwością czekamy na okrągłe 10 urodziny!

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku dla Zespołu Szkół w Jońcu. Wystarczy przy rozliczaniu PIT-a za 2015 wpisać w rubryce ,,Informacje uzupełniające" nr KRS 0000052078 i cel szczegółowy: Zespół Szkół w Jońcu.

Rodzina 500+

- Ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -będzie realizował GOPS w Jońcu

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE 500 zł?

  • Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu od 1 kwietnia 2016 roku.
  1. Wnioski będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu
  2. Wniosek będzie można złożyć również przez internet czyli drogą elektroniczną (wymagany będzie tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny). Należy zalogować się na stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl (również: empatia.mpips.gov.pl), utworzyć własne konto, a po zalogowaniu wybrać wniosek i go wypełnić, a następnie wysłać drogą elektroniczną.
  3. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE :

* WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA: to kwota 500 zł netto, od której nie będą odprowadzane żadne składki.

* KRYTERIUM DOCHODOWE: będzie dotyczyło tylko tych rodziców lub opiekunów, którzy będą składać wnioski na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł . Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia ( czyli w przypadku wieloraczków ) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych wskazane przez osobę ubiegającą się.)

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy czyli od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu

Telefony

23/ 6616430 lub 23/ 6616017 wew.12

Dzięki staraniom Urzędu Gminy w Jońcu i dobrej współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie została zamontowana nowa platforma dla bocianów w miejscowości Soboklęszcz w miejscu starego gniazda, które w wyniku warunków atmosferycznych zostało uszkodzone.