Urząd Gminy Joniec

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Płońsku

SZANOWNI ROLNICY!

Na mocy decyzji Komisji Europejskiej termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2016 został wydłużony do dnia 15 czerwca 2016 r.

Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników oraz chcąc ich zachęcić do wcześniejszego składania wniosków, w okresie od 9 do 16 maja 2016 roku wydłużone będą godziny pracy Biura Powiatowego ARiMR w Płońsku:

 • w dniach 9-13 maja (poniedziałek – piątek) wnioski przyjmowane będą w godzinach 6:00 - 22:00
 • w dniu 14 maja (sobota) wnioski przyjmowane będą w godzinach od 6:00 do 14:00
 • w dniu 16 maja (poniedziałek) wnioski przyjmowane będą w godzinach od 6:00 do 22:00
 • w dniu 15 maja (niedziela) biuro powiatowe będzie nieczynne.

 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Biura Powiatowego w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11
(budynek hotelu „Poświętne”).

W sobotę 23 kwietnia w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku odbyła się Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej „Viva Cristo Rey!”

W pielgrzymce udział wzięła młodzież z terenu naszej Gminy. W programie były m.in. Msza Święta, pokaz ratownictwa drogowego, konkurencje sportowo sprawnościowe oraz wiele innych atrakcji.

W minioną sobotę tj. 23 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Omięcinach swój jubileusz obchodzili emeryci i renciści - członkowie Stowarzyszenia ,,Senior". Wśród zaproszonych gości był Pan Adrian Dalecki - założyciel Stowarzyszenia i Wójt Gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski, którzy otrzymali podziękowania za wsparcie, a seniorom życzyli jak najwięcej wspólnie spędzanego czasu i jeszcze więcej motywacji do zaangażowania społecznego, które jest godne naśladowania. Na obchodach nie zabrakło lampki szampana, tortu i zabawy tanecznej.

 

22 kwietnia bieżącego roku to data kiedy obchodzony był Światowy Dzień Ziemi. Już od 1990 r. co roku 22 kwietnia w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu na terenie naszej gminy miało miejsce kilka ciekawych akcji proekologicznych takich jak:

 • Wiosenne sprzątanie Wkry i Narwi w dniach 22 i 23 kwietnia zorganizowane przez Stowarzyszenie ,,Nasza Wkra" oraz ich sympatyków – odbył się darmowy spływ kajakowy połączony ze sprzątaniem rzek zakończony ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami.
 • Uprzątnięcie kilku najbardziej odwiedzanych miejsc nad naszą rzeką Wkrą przez pracowników Urzędu Gminy w Jońcu.
 • Montaż oryginalnych kolorowych koszy wykonanych z odpadowych beczek i pomalowanych przez uczniów ZS w Jońcu. Kosze te zostały zamontowane nad naszą rzeką w miejscach najbardziej odwiedzanych przez mieszkańców i działkowiczów oraz osób pływających kajakami. Śmieci z tych koszy będą regularnie odbierane przez pracowników gospodarczych UG Joniec.

Informujemy, że Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW ostrzega przed przymrozkami. Dzisiejszej nocy temperatura spadnie do -1C, przy gruncie nawet do -3C. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska to 90%.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Warszawie Oddział w Płońsku

tel., fax. (0-23) 662-29-60

e-mail: o-plonsk@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 Województwo: Mazowieckie

Powiat: Płońsk

Agrofag: Słodyszek rzepakowy

Roślina: Rzepak ozimy

Data publikacji komunikatu; 20.04.2016

Na plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się chrząszcze słodyszka rzepakowego.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.

 

Chrząszcze na pola rzepaku przelatują najczęściej w okresie przed kwitnieniem, gdy temperatura powietrza osiągnie wartość powyżej 15oC. Szkody na plantacjach rzepaku powodują głównie chrząszcze wgryzające się do pąków kwiatowych, wydrążając ich część, aby dostać się do pyłku kwiatowego. Uszkodzone pąki żółkną, usychają a następnie opadają, pozostają jedynie szypułki kwiatowe.

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości to jest stwierdzenia:

 • 1-2 chrząszczy na 1 roślinie w stadium zwartego kwiatostanu lub

 

 • 3-5 chrząszczy na 1 roślinie w stadium luźnego kwiatostanu

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie :

 • prawidłowej agrotechniki,
 • izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
 • wysiew odmian wcześnie zakwitających,
 • wysiew odmian wcześnie wznawiających wegetację wiosenną

 

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

 

       Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata                                                                                                                            

                                                                              

                                                                                                                              Kierownik Oddziału