Urząd Gminy Joniec

Informujemy, że dnia 02 czerwca 2018 r. Urząd Gminy w Jońcu będzie nieczynny.

Mieszkanka naszej Gminy Marysia Kozłowska, ma 21 lat, jest na trzecim roku studiów licencjackich z Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce i głównie z racji tego, że w swoim życiu boryka się z różnymi trudnościami uwielbia działać, żyć aktywnie w taki sposób, aby pokazywać, że nic jej nie ogranicza i łamie stereotypy na temat ludzi chorych.

To się może wydawać trochę nietypowe, ale Marysia ciągle przełamuje swoje słabości i różne niezależne od niej bariery, nie chce żyć smutna, skupiona tylko na tym co jej wolno, co da radę zrobić, a czego nie. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że życie nie jest proste jednak okazuje się, że przy odrobinie wysiłku, uśmiechu do innych ludzi i korzystania z pomocy da się pokonać wiele trudności.
Z tych oto powodów wybrała taki kierunek studiów. Uwielbia pomagać innym za odwzajemniony nawet drobny uśmiech, lubi integrować się z ludźmi, poznawać ich.
Na uczelni Marysia udziela się w wolontariacie, a poza szkołą trenuje pływanie.
Już od 2 lat jest zawodniczką w Integracyjnym Klubie Sportowym AWF Warszawa. Brała udział w różnych zawodach sportowych. W zeszłym roku w czerwcu Marysia startowała w Letnich Otwartych Mistrzostwach Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, gdzie na 100 i 200 metrów stylem dowolnym uzyskała pierwsze miejsca i osiągnęła wyniki lepsze od dotychczasowych rekordów Polski, otrzymała swój pierwszy złoty medal w konkurencji drużynowej za start w sztafecie 4 x 50 metrów stylem dowolnym. W marcu bieżącego roku Marysia brała udział w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy , gdzie osiągnęła kilka miejsc na podium i ostatecznie w klasyfikacji generalnej zdobyła brązowy medal za starty indywidualne, a także za start w sztafecie drużynowej kobiet udało jej się razem z koleżankami z klubu wywalczyć trzecie miejsce.
Dla Marysi pływanie jest w pewnym sensie pasją, sposobem na spełnianie siebie, ale także formą rehabilitacji. Dla mobilizacji stawia sobie w życiu różne cele przykładowo w pływaniu chciałaby wziąć udział w Paraolimpiadzie.

W przyszłości Marysia planuje pracować w Organizacji Pozarządowej, zostać mówcą motywacyjnym i wspierać ludzi z grup wykluczonych w społeczeństwie Polskim, przyczyniać się do tego by żyło im się lepiej, by przestali być wykluczeni.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

25 maja 2018 r  podczas sesji Rady Gminy w Jońcu Maria otrzymała gratulacje oraz strój  sportowy.

Cieszymy się z sukcesów naszych mieszkańców i czekamy na informacje odnośnie kolejnych zdolnych osób.

 

Gmina Joniec w ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim realizuje projekt „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług

W ramach projektu w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie powstało Lokalne Centrum Kompetencji, w którym znajduje się osprzęt komputerowy wraz z meblami, zapewniony jest dostęp do Internetu oraz dostęp do portalu Projektu, przede wszystkim dla społeczności lokalnej.

Zapraszamy do korzystania z LCK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Joniec (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Joniec 29, 09-131 Joniec.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Joniec 29, 09-131 Joniec lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW,tj.w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego i innych nakładających na samorząd gminny obowiązek ustawowy.

4.Przetwarzanie odbywa się w związku realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, a także jest konieczne do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz w urzędzie stanu cywilnego, ewidencji ludności.

5.Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gmin, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, jednostek podległych, placówek pomocy społecznej, ministerstw, sądów oraz innych organów administracji publicznej.

6.Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, innych urzędów gminy, sądów, instytucji publicznych, jednostek podległych, ministerstw, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych organów administracji publicznej.

8.Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9.Osoba,której   dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora.

12.Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

                                                                                                                          Wójt Gminy Joniec

                                                                                                                          Marek Czerniakowski

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w piątek 25 maja 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

W 98 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, czyli 18 maja, uczniowie Szkoły Podstawowej oddali hołd naszemu świętemu rodakowi. O godz. 18.00 zorganizowali ,,Czuwanie z Janem Pawłem II przed Zesłaniem Ducha Świętego w intencji ojczyzny". Było to niezwykle piękne i wzruszające widowisko słowno - muzyczne.  Można było również podziwiać bogatą galerię materiałów o papieżu Polaku. Gościem specjalnym tej uroczystości była pani Alina Czerniakowska, reżyser filmowa i scenarzystka, zdobywczyni wielu prestiżowych nagród.

Jan Machuderski - uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Jońcu zdobył tytuł ,,Mistrza ortografii kl.III" w powiecie płońskim.

Patryk Krzemiński - uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Jońcu zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim i I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim.

Nikola Kostrzewa - uczennica klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Jońcu zajęła III miejsce w powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej.

Wszystkie wyróżnione dzieciaki otrzymały drobne upominki od Wójta Gminy Joniec. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

  1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić. 
  2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane. 
  3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.


Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."