Urząd Gminy Joniec

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze, prosimy o zgłaszanie uwag do załączonych dokumentów do dnia 20 maja 2018.

Rekomendacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru projektów oraz procedurach, wynikają ze wskazań uczestników warsztatów refleksyjnych, które odbyły się 22.01.2018 roku, spotkań konsultacyjnych (grupy fokusowe) przeprowadzonych w dniach 11.04 , 23.04.2018 roku oraz wywiadów indywidualnych z beneficjentami w dniach 2.01, 5.01, 10.01, 25.01, 9.02, 22.03, 29.03, 4.04, 5.04, 23.04.2018 roku.

 1. zmiana kryterium efektywność projektów - dotyczącego grantów - propozycja wprowadzenia możliwości uwzględnienia pracy własnej jako wkładu własnego, zamiast lub obok wkładu finansowego, zwrócono uwagę na fakt, że organizacje mają problem z pozyskaniem wkładu finansowego
 2. zmiana dotycząca kryteriów oceny projektów na rozwój przedsiębiorczości w zakresie:

- ograniczenie zasięgu kryterium nowość rezultatu z poziomu krajowego i wojewódzkiego do powiatu i gminy, ze względu na niewielkie środki i dużą konkurencyjność firm zwłaszcza z Warszawy.

- ograniczenie kryterium utworzenie miejsca pracy : 1nowe miejsce pracy (1 etat średniorocznie)- 1 punkt, więcej niż jedno miejsce pracy (1 etat średniorocznie) i mniej niż 2 - 2 punkty, 2 i więcej nowych miejsc pracy (etatów średniorocznie) - 4 pkt. Propozycja rezygnacji z dodatkowej punktacji za 3 miejsca pracy (etaty) ze względu na ograniczony limit środków dla przedsiębiorców w wysokości 150 tys. zł.

Wnioskodawcy zwrócili uwagę na potrzebę uzupełnienia procedury szybkiej ścieżki o zapis dotyczący możliwości, w szczególnych przypadkach , składania wniosków do sprawdzenia drogą elektroniczną.

Projekty zmian zamieszczone są na stronie internetowej LGD-Przyjazne Mazowsze www.lgdpm.pl

 

Ruszyły prace związane z budową zadaszonej sceny na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/1, położonej w Jońcu.. Teren stanowi własność Gminy Joniec.

Jest już także podpisana umowa z Wykonawcą na zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw. W ramach inwestycji zamontowane zostaną następujące urządzenia:

 1. Biegacz i orbitrek na pylonie szt. 1
 2. Surfer i twister na pylonie szt. 1
 3. Krzesło do wyciskania pojedyncze na pylonie szt. 1
 4. Wioślarz pojedynczy wolnostojący szt. 1
 5. Regulamin siłowni szt. 1
 6. Ławka bez oparcia szt. 2
 7. Kosz drewniany szt. szt. 2
 8. Regulamin A4 z daszkiem szt. 1
 9. Sześciokąt sprawnościowy szt. 1

Realizacja inwestycji rozpocznie się niebawem.

Całość prac ma zostać wykonana do 30 lipca 2018 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00460-6935-UM0710949/17 z dn. 30.11.2017 r. na realizację operacji pn. „Wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowa zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych”

Dla wszystkich zainteresowanych udostępniamy projekt do wglądu: pobierz


 

11 maja przez naszą gminę przeszedł ,,Marsz kondycyjny służb mundurowych, organizacji proobronnych i klas mundurowych, szlakiem bitew nad Wkrą wojny bolszewickiej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę". Organizatorem tego przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Płońsku oraz Starostwo Powiatowe przy współpracy gminy Joniec i Nowe Miasto, przez które przebiegał marsz. Naszymi reprezentantami była młodzież ze Szkoły Podstawowej w Jońcu. Pierwszym punktem tego przedsięwzięcia było złożenie kwiatów i zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Jońcu. Następnie wszyscy ruszyli do Sobiesk, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez gminę Joniec. Kolejnym etapem był marsz na cmentarz w Królewie i również złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza. Dalej wszyscy ruszyli przez Krajęczyn, aby w końcu dojść do Nowego Miasta.

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Wrońska-Omięciny-Joniec.

Gmina Joniec udzieliła Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim łączącym się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec w wysokości 493 086,00 zł.

Na terenie naszej gminy będzie przebudowywany odcinek o długości 3 894 m.

 

W poniedziałek 7 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbyło się spotkanie rolników z terenu naszej gminy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Panem Leszkiem Chybałą dotyczące afrykańskiego pomoru świń. Wszelkie zasady, których należy przestrzegać zawarte są w poniższych załącznikach.

Wszystkim strażakom z terenu gminy Joniec z okazji ich święta składamy serdeczne podziękowania za trud i gotowość w ochronie naszego życia, zdrowia i mienia. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe zaangażowanie w bezinteresowną pomoc bliźnim i życzymy tyle samo wyjazdów co powrotów!