Urząd Gminy Joniec

W sobotę 17 lutego w domu weselnym ,,Przy lesie” zebrali się wszyscy miłośnicy Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Joniec, aby świętować ich 11-lecie. Podczas koncertu można było usłyszeć takie utwory jak: ,,La Cumparsita”, ,,Hiszpańskie oczy”, ,,Diana” czy ,,Chłopcy radarowcy”. Wystąpili także soliści na trąbkach i puzonie. Swoim śpiewem zaczarowała Pani Agnieszka Sztabnik – Baran, a także Maja Ozimkiewicz, trzecioklasistka ze Szkoły Podstawowej w Królewie, która zadebiutowała samodzielnym występem. Najstarsi członkowie orkiestry uhonorowali pamiątkowymi odznakami swoich przyjaciół, którzy w różny sposób pomagają w funkcjonowaniu MOD. Gościem wieczoru był zespół Partita, który wykonał swoje największe przeboje, a piosenkę ,,Marzyciele” wykonał przy akompaniamencie naszej orkiestry i była to naprawdę wyjątkowa chwila. W trakcie koncertu można było obejrzeć galerię zdjęć z kilku lat istnienia MOD. Na koniec był tort dla wszystkich zebranych na sali widzów. Wieczór minął we wspaniałej atmosferze i był prawdziwą ucztą dla uszu. Mamy nadzieję, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Joniec będzie grała jeszcze wiele lat i rozpieszczała nas swoją muzyką, a gminę Joniec promowała w najdalszych zakątkach świata.

Wójt Gminy Joniec informuje, że od dnia 01 lutego do dnia 28 lutego 2018 r. do Urzędu Gminy w Jońcu rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ,,PROW 2014-2020" prowadzone przez pracowników MODRu, które odbędzie się w środę 14 lutego o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pobierz

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA
„Wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowa zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych”
zapytanie_ofertowe_z_zalacznikami
zalacznik_nr_1
zalacznik_nr_2
zalacznik_nr_3
formularz_oferty
umowa-projekt
przedmiar
projekt_budowlany.zip

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy prowadzenia obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Joniec zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.ze zm.). pobierz