Gmina Joniec

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Czytaj więcej: XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

01 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbędzie się szkolenie dla rolników ,,Programy rolnośrodowiskowe" prowadzone przez pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne, nielegalne, a co najważniejsze szkodzi Tobie i Twoim najbliższym. Jakkolwiek tego nie liczyć, więcej można stracić niż zyskać! Więcej informacji na stronie: http://www.tworzymyatmosfere.pl/smieci-to-nie-opal

15 stycznia w domu Polonii w Pułtusku już po raz trzeci odbył się Noworoczny Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Joniec, która wystąpiła wraz z solistką Panią Agnieszką Sztabnik - Baran. Występ naszej orkiestry poprzedzony był koncertem wybitnych i utytułowanych muzyków klasycznych Państwa Haliny i Włodzimierz Promińskich. Organizatorami tego wyjątkowego popołudnia byli - Dyrektor Administracyjny AH Bogdan Mroziewicz i Dyrektor Domu Polonii Michał Kisiel, natomiast Patronat Honorowy nad koncertem objął JM Rektor AH Adam Koseski. Na koncert wybrało się ok. 70 mieszkańców naszej gminy. Byli to m.in. emeryci ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Joniec ,,SENIOR" i Koła Emerytów i Rencistów z Królewa. Nasza Orkiestra spotyka się w Pułtusku z coraz lepszym odbiorem oraz sympatią, o czym mogą świadczyć wielokrotne owacje oraz możliwość koncertowania na salonach Domu Polonii z tak wybitnymi muzykami jak Państwo Promińscy.

Zdjęcia:https://www.facebook.com/mod.joniec/?fref=ts

Fundacja Edukacji Nowoczesnej prowadzi rekrutację do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością "Bliżej rynku pracy", współfinansowany przez PFRON. Do projektu zaprasza się dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

 W ramach projektu oferuje się:

 • specjalistyczne doradztwo zawodowe
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej
 • trening pracy
 • staże zawodowe
 • szkolenia zawodowe

Zapewniane będą ponadto:

 • stypendia stażowe
 • wyżywienie podczas zajęć grupowych
 • materiały szkoleniowe

Poniżej podajemy link do ogłoszenia:

http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

Wójt Gminy Joniec informuje, że od dnia 01 lutego do 28 lutego 2017 r. do Urzędu Gminy w Jońcu rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Informujemy, że z początkiem stycznia 2017 roku dotychczasowego kierownika  podkomisarza Roberta Górczyńskiego zastąpił aspirant sztabowy Marek Ambrochowicz, który dotychczas pracował w wydziale kryminalnym płońskiej KPP. Obydwaj policjanci wraz z komendantem płońskiej policji, młodszym inspektorem Jarosławem Brzozowskim gościli na Sesji Rady Gminy w Jońcu w dniu 30 grudnia 2017 r. Wójt gminy wręczając im drobne upominki podziękował za dobrą współpracę dotychczasowemu kierownikowi a nowemu kierownikowi życzył dużo sił do pracy oraz satysfakcji z pełnienia nowej funkcji.