Urząd Gminy Joniec

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pobierz

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA
„Wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowa zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych”
zapytanie_ofertowe_z_zalacznikami
zalacznik_nr_1
zalacznik_nr_2
zalacznik_nr_3
formularz_oferty
umowa-projekt
przedmiar
projekt_budowlany.zip

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy prowadzenia obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Joniec zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.ze zm.). pobierz

Szanowni Państwo,

udało nam się zmienić sposób patrzenia przez Komisję Europejską na Mazowsze. Region pozostaje jednym województwem, ale na potrzeby unijnych statystyk jest traktowany jako dwa obszary – obszar metropolitalny Warszawy i pozostała część regionu. To pozwoli lepiej zaplanować środki unijne w przyszłej perspektywie. Zbliżają się właśnie negocjacje dotyczące budżetu UE na lata 2021-2027. Od każdego z nas zależy, jakie wsparcie z funduszy europejskich otrzyma Polska i Mazowsze. Aby nasz głos - głos Mazowsza - był słyszalny w Brukseli, warto wziąć udział w trwających właśnie konsultacjach.

Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety oraz do rozpowszechnienia jej przed 8 marca 2018 r.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=464d47a0-1647-425f-9616-cdd1cb8ef69e&surveylanguage=PL

W sobotę 3 lutego w Szkole Podstawowej w Jońcu odbyła się szkolna choinka. Wszystkich zebranych gości powitała pani dyrektor Bożena Jaworska. Pod czujnym okiem pana Krzysztofa Zadrogi uczniowie zagrali w przedstawieniu pt.:,,Mały Książę". Wszystkie dzieciaki odwiedził Święty Mikołaj i przyniósł prezenty w kilku workach. Kolejnym punktem tego sobotniego spotkania była zabawa taneczna, na której pojawił się nasz ulubiony miś Kazimierz. Nie lada atrakcją była również fotobudka dostępna dla wszystkich uczniów jonieckiej podstawówki. W trakcie choinki otwarta była kawiarenka z napojami i ciastami przygotowanymi przez rodziców, a z której dochód przekazany zostanie na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej. Tradycyjnie po choince odbył się bal karnawałowy dla rodziców, z którego wpływy również zasilą konto dzieciaków.

Mały miś Kazik, który trafia do najmłodszych mieszkańców naszej gminy w pakiecie powitalnym, doczekał się brata w rozmiarze XXL, który będzie zabawiał wszystkie dzieciaki na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez gminę Joniec.