Urząd Gminy Joniec

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w poniedziałek 27 listopada o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada (bydło, trzoda chlewna, owce, kozy), który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne zwierząt rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych Agencji. Informacje na temat spisu można uzyskać w BP ARiMR w Płońsku pod nr tel. 23 664 01 36, 23 664 01 38.

Więcej informacji na stronie: http://www.arimr.gov.pl/

 

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dniu 4 listopada 2017 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Grupa nieformalna ,,Szóstka z nad Wkry" w ramach inicjatywy Joniecka Akademia Aktywnych – Małych i Dużych wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowała Dzień owoców i warzyw oraz zdrowego stylu życia. Podczas świętowania można było zobaczyć prezentację pt. ,,WITAMINY OD A DO K'' przygotowaną przez Stowarzyszenie Ampla i dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu. Odbyła się również prelekcja dietetyka o właściwych nawykach żywieniowych orazquizy i zabawy związane ze zdrowiem. Na koniec spotkania wszyscy zebrani degustowali owoce i warzywa z zastawionych stołów.

 

W piątkowe przedpołudnia - 13 października w Szkole Podstawowej w Królewie i 20 października w Szkole Podstawowej w Jońcu - odbyły się ślubowania klas pierwszych. W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło w sumie 26 dzieci. Na początku najmłodsi uczniowie szkół przygotowali wesołe programy artystyczne, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Nie zabrakło również uroczystego ślubowania i tradycyjnego pasowania na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez Panie Dyrektorki. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od swoich koleżanek i kolegów ze starszych klas. Nowi uczniowie zostali obdarowani upominkami także przez przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Płońsku i obecnego na uroczystościach Wójta Gminy Joniec Pana Marka Czerniakowskiego. Uroczystości zakończone były pamiątkowymi zdjęciami oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Gorąco witamy pierwszoklasistów w szeregach społeczności szkolnej i życzymy im wielu sukcesów, radości, dobrych kolegów i koleżanek oraz samych szóstek w dzienniczkach.