Gmina Joniec

W dniu 18 stycznia uczniowie klas ponadgimnazjalnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odwiedzili Urząd Gminy w Jońcu. Celem wizyty było poznanie pracy urzędu oraz rodzaju świadczonej pomocy dla mieszkańców. Szczegółowo o działalności urzędu opowiedział Wójt Pan Marek Czerniakowski , Sekretarz Pan Mirosław Siedlecki i Kierownik GOPS Pani Bogumiła Przygódzka. Wszyscy pracownicy urzędu chętnie odpowiadali na zadawane pytania i dzielili się swoją wiedzą. Na zakończenie spotkania nasi goście zostali obdarowani drobnymi upominkami. Była to bardzo miła wizyta i mamy nadzieję, że nieostatnia.

 

Czytaj więcej: Wizyta uczniów SOSZW w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dnia 4 lutego 2017 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Czytaj więcej: XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

01 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbędzie się szkolenie dla rolników ,,Programy rolnośrodowiskowe" prowadzone przez pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

15 stycznia w domu Polonii w Pułtusku już po raz trzeci odbył się Noworoczny Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Joniec, która wystąpiła wraz z solistką Panią Agnieszką Sztabnik - Baran. Występ naszej orkiestry poprzedzony był koncertem wybitnych i utytułowanych muzyków klasycznych Państwa Haliny i Włodzimierz Promińskich. Organizatorami tego wyjątkowego popołudnia byli - Dyrektor Administracyjny AH Bogdan Mroziewicz i Dyrektor Domu Polonii Michał Kisiel, natomiast Patronat Honorowy nad koncertem objął JM Rektor AH Adam Koseski. Na koncert wybrało się ok. 70 mieszkańców naszej gminy. Byli to m.in. emeryci ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Joniec ,,SENIOR" i Koła Emerytów i Rencistów z Królewa. Nasza Orkiestra spotyka się w Pułtusku z coraz lepszym odbiorem oraz sympatią, o czym mogą świadczyć wielokrotne owacje oraz możliwość koncertowania na salonach Domu Polonii z tak wybitnymi muzykami jak Państwo Promińscy.

Zdjęcia:https://www.facebook.com/mod.joniec/?fref=ts

Fundacja Edukacji Nowoczesnej prowadzi rekrutację do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością "Bliżej rynku pracy", współfinansowany przez PFRON. Do projektu zaprasza się dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

 W ramach projektu oferuje się:

 • specjalistyczne doradztwo zawodowe
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej
 • trening pracy
 • staże zawodowe
 • szkolenia zawodowe

Zapewniane będą ponadto:

 • stypendia stażowe
 • wyżywienie podczas zajęć grupowych
 • materiały szkoleniowe

Poniżej podajemy link do ogłoszenia:

http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/