Urząd Gminy Joniec

04 września wszystkie dzieci z terenu gminy Joniec powróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie. Zarówno Szkoła Podstawowa w Jońcu, jak również Szkoła Podstawowa w Królewie z radością zainaugurowały nowy rok szkolny 2017/2018. Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy, aby ten rok był pełen wielu wyzwań i możliwości, pełen sukcesów i osiągnięć, a szkoła była miejscem, do którego chętnie wracacie każdego dnia.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Termin składania wniosków: 13-27 września 2017 r.

Stawki pomocy wynoszą:

  1. 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
  2. 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Powyższa pomoc będzie udzielana:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Podstawa prawna: § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

MODR zaprasza na Święto kwiatów, owoców i warzyw

Impreza odbędzie się w Skierniewicach 16.09.2017 roku.

Wyjazd o 6.30 MODR Poświętne

powrót ok 18

koszt 40 zł

kontakt dla zainteresowanych wyjazdem 723-436-399

 

19 sierpnia 2017 roku w Borkowie odbyły się obchody 97 rocznicy Bitwy nad Wkrą. Gmina Joniec była współorganizatorem tego wydarzenia. Uroczystości uświetniła swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec, która została bardzo gorąco przyjęta przez wszystkich zgromadzonych uczestników.

Po oficjalnych obchodach zebrani mogli podziwiać inscenizacje walk polsko-bolszewickich nad Wkrą.

 

Podczas pikniku rodzinnego w dniu 15 sierpnia 2017 r. w ramach projektu „Joniecka Akademia Aktywnych-Małych i dużych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w ramach konkursu „ABC wspólnego działania” odbył się happening malarski „Gmina Joniec pędzlem malowana”. Ponad 100 osób malowało  na płótnie to co kojarzyło im się z naszą gminą. Fascynujące jest to, że dzieło powstało w wyniku pracy zarówno najmłodszych, jak i rodziców, dziadków, władz gminy i wybitnych zaproszonych gości. Oto kilka zdjęć ilustrujących nasze działania:

15 sierpnia 2017 roku w naszej Gminie odbyły się obchody 97 rocznicy Bitwy Nad Wkrą . W intencji Ojczyzny i Obrońców Mazowsza została odprawiona Msza Święta polowa, która była połączona z parafialnymi dożynkami. Po podzieleniu się chlebem i innymi darami procesja przeszła na cmentarz, aby złożyć hołd Polskim Żołnierzom poległym w 1920 roku. Na zbiorowej mogile złożono kwiaty i zapalono znicze.

Po oficjalnych obchodach przeszedł czas na zabawę podczas festynu rodzinnego. Można było skosztować grochówki, chleba ze smalcem oraz ciasta przygotowanego przez emerytów z naszej gminy. Na scenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec.  Przygotowano happening malarski pod hasłem „Gmina Joniec pędzlem malowana”. Podczas festynu można było obejrzeć wystawę malarską przygotowana przez Pana Gerarda Matz mieszkańca naszej gminy. Swoja twórczość zaprezentowali również poeci ze Związku Literatów Polskich. Nie zabrakło także zabaw i gier rodzinnych przygotowanych przez Animatora Piotra, który przygotował również pokaz żonglerki na monocyklu. Po zmierzchu wystąpił „Teatr widmo z Glinojecka” z pokazem fire show. 

Na zakończenie festynu na scenie wystąpił zespół „Star Dance”, który bawił uczestników do późnych godzin wieczornych.

 

Czytaj więcej: OBCHODY 97 ROCZNICY BITWY NAD WKRĄ I FESTYN RODZINNY

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o wynikach konkursu fotograficznego ,,Gmina Joniec w wiosennej odsłonie". Do komisji konkursowej wpłynęło 11 zdjęć, z których komisja wybrała 4 najlepsze. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez gminę Joniec.

1. miejsce Pan Piotr Wożniak

2. miejsce Jolanta Tomczak

3. miejsce Stanisław i Jacek Tomczak

 

W dniu 1 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Płońsku została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji siedmiu projektów drogowych w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę podpisał Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Powiat Płoński.

Na terenie gminy Joniec przebudowana zostanie droga powiatowa nr 3052 W Wrońska – Omięciny – Joniec o dł. 6,56 km. ( w tym na terenie gminy Joniec ponad 4 km ). Gmina Joniec do przedmiotowej inwestycji dołoży 593 086,00 zł. Zgodnie z umową termin wykonania robót został określony na 30 czerwca 2018 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

Urząd Gminy w Jońcu przyjmuje, wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018 od 1 września do 15 września 2017 r.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 514 zł netto na osobę.

Dochody winne być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli jeśli wniosek składamy we wrześniu, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień.

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Przed przystąpieniem do wypełniania Wniosku należy zapoznać się z instrukcją (strona 3 wniosku).

Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach jednorazowo do 15 grudnia 2017 r i do 31 sierpnia 2018 r.

Stypendia szkolne będą realizowane po uprzednim przedstawieniu faktur i rachunków za dokonane zakupy.

Więcej informacji można pozyskać pod nr.tel 23 661 60 17 wew. 16 Pani Ewa Matuszewska w Urzędzie Gminy w Jońcu.

Zdjęcie:http://www.siewie.pl/jak-zdobyc-stypendium-socjalne