Urząd Gminy Joniec

W ostatnim czasie została przeprowadzona renowacja przystanku autobusowego w centrum miejscowości Joniec. Zmieniono poszycie dachowe oraz pomalowano ściany. Na dachu przystanku został zainstalowany neon. W innych miejscowościach również stanęły nowe wiaty przystankowe.

Serdecznie dziękujemy Państwu Grażynie i Mirosławowi Kazimierczak - właścicielom sklepu ,,Stonka" w Jońcu -  za wkład finansowy umożliwiający zmianę wizerunku tego przystanku.

Zdjęcia z przed remontu:

Zdjęcia po remoncie:

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

  • 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261.)
  • 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 328 z późn. zm.)

         § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w oparciu o uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych dnia 13.10.217r. z urządzeń wodociągu publicznego Szerominek-Krępica-Cholewy gm. Płońsk informuje, że stwierdzono pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody dostarczanej z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy w stopniu dyskwalifikującym jej przydatność do spożycia.

Uwzględniając powyższe ustalenia PPIS w Płońsku wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy nakazując (z rygorem natychmiastowej wykonalności) Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp.z o.o w Płońsku: unieruchomienie wodociągu publicznego Szerominek- Krepica - Cholewy zaopatrującego ludność w wodę do spożycia do czasu doprowadzenia jakości wody dostarczanej z tego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz podjęcie skutecznych działań naprawczych w celu wyeliminowania nieprawidłowych zmian jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy.

Jednocześnie zobowiązano do zaopatrywania w sposób zastępczy ludności korzystającej z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy w wodę przydatną do spożycia

(odpowiadającą wymaganiom), w czasie trwania unieruchomienia wodociągu, zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody (uchwalonym przez Radę Gminy w Płońsku).

Aktualnie woda z wodociągu publicznego w Szerominek-Krępica-Cholewy nie nadaje się do picia dla jej odbiorców tj. ok. 9700 mieszkańców 42 miejscowości gm. Płońsk : Arcelin, Bogusławie, Bońki, Brody, Cempkowo, Cholewy, Cieciórki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Dalanówek, Ilinko, Ilino, Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy-Stachowo, Krępica, Lisewo, Michalinek, Michowo, Młyńsk, Nowe Koziminy, Pilitowo, Poczernin, Poświętne, Pruszyn, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Skrzynki, Słoszewo, Słoszewo-Kolonia, Stare Koziminy, Strachowo, Strachówko, Strubiny, Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki, Woźniki, Wroninko.

Nie należy używać wody pobieranej bezpośrednio z kranu do przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodów oraz mycia zębów.

Woda nadaje się do mycia oraz kąpieli w ograniczonym zakresie tj. szczególną ostrożność muszą zachować osoby z ograniczoną odpornością oraz opiekunowie niemowląt i małych dzieci, którzy powinni używać wody do mycia po przegotowaniu.

Informacja ze strony: http://www.gminaplonsk.eu/index.php/item/327-ocena-jakosci-wody-komunikat

9 października w Zielonej Sali Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu, w ramach X Festiwalu Poezji Słowiańskiej, odbyła się promocja książki Kazimierza M. Sarbiewskiego z nowymi przekładami naszego mieszkańca Ryszarda Tarwackiego. Podczas tego wieczoru poecie towarzyszył Wójt Gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski, Sekretarz Gminy Pan Mirosław Siedlecki oraz wyśmienity chór Belcanto.


Z inicjatywy Wójta Gminy Joniec Pana Marka Czerniakowskiego od października 2017 roku na wszystkich nowonarodzonych mieszkańców gminy Joniec czeka mały pakiet powitalny. W jego skład wchodzić będzie: dyplom, miś, pieluchy i grzechotka. Aby miś Kazimierz dotarł do wszystkich maluchów, zwracamy się z prośbą do rodziców o powiadomienie nas o narodzinach swojego dziecka.

W środę 04 października 2017 roku w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wójt Gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski oraz Sekretarz Gminy Pan Mirosław Siedlecki odznaczyli:

Państwa Barbarę i Alfreda Szcześniak z Ludwikowa

Państwa Danutę i Teofila Wardzińskich z Krajęczyna

Państwa Danutę i Tadeusza Groszkowskich z Popielżyna Zawad

Państwa Leokadię i Henryka Stefańskich z Omięcin

Wszyscy zebrani goście wznieśli toast za zdrowie par oraz skosztowali okolicznościowego tortu. Spotkanie umilił występ kilku muzyków z Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Joniec pod opieką Pana Cezarego Celiana. Wszystkim parom życzymy jeszcze wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym zrozumieniu.

W poniedziałkowy wieczór, 2 października, w Szkole Podstawowej w Jońcu odbyła się wieczornica patriotyczna poświęcona bohaterom II wojny światowej. Uczniowie przygotowali program słowno - muzyczny, natomiast zaproszony gość Pan Krzysztof Kłodowski opowiedział o największej swojej pasji jaką są samoloty, które brały udział w tej wojnie. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy przybyli na to wyjątkowe wydarzenie na moment przenieśli się w tamte okrutne czasy i ze wzruszeniem opuszczali mury szkoły po zakończonej prezentacji.

Informujemy, że dnia 07 października 2017 r. Urząd Gminy w Jońcu będzie nieczynny.

W słoneczną niedzielę 01 października odbyło się III Spotkanie Integracyjne mieszkańców sołectwa Joniec-Kolonia pt. „Turniej Rodzin”. Spotkanie to dotyczyło dwóch projektów: „sprzątaMY” – dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Boris oraz Stowarzyszenie Europa i My” oraz projektu pt. „Zapraszamy na Zieloną Kolonię! Cykl Spotkań Plenerowych” wybranego w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W turnieju rodzin wzięło udział pięć rodzin, które rywalizowały w takich konkurencjach jak: skoki w workach, rzut ziemniakiem do celu, bieg z jajkiem na łyżce, bieg spętanych, głuchy telefon i przeciąganie liny. Wszystkie rodziny otrzymały dyplomy, kubki i smycze z napisem I LOVE Joniec-Kolonia, kamizelki odblaskowe i ulotki nt. wspólnego systemu segregacji odpadów (ulotki rozdano też pozostałym mieszkańcom). Po konkurencjach można było się posilić się `1kiełbaską lub szaszłykiem z ogniska, a jak ktoś wolał na słodko – domowym ciastem lub ciasteczkami. Nie zabrakło sałatek, warzyw i owoców oraz soków i napojów. Gratulujemy inicjatywy!

Starostwo Powiatowe w Płońsku zorganizowało ćwiczenia z zarządzania kryzysowego o tematyce: ,,Ocena sytuacji i skażeń promieniotwórczych i chemicznych oraz wymiana informacji między wybranymi jednostkami organizacyjnymi systemu wykrywania i alarmowania w relacji powiat - gmina". Pierwszy etap ćwiczeń odbył się 21 września, natomiast drugi - praktyczny - 28 września bieżącego roku, w których brało udział kilka zastępów Państwowych Straży Pożarnych i kilkanaście Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym druhowie z OSP Joniec. Wiodącą jednostką była Państwowa Straż Pożarna z Płońska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Osieka na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 05 października, o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu. Spotkanie będzie dotyczyło przejazdów kolejowych oraz innych spraw związanych z miejscowością.

02 października, w poniedziałek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pan Józef Kaliński wraz z Wójtem Gminy Joniec Panem Markiem Czerniakowskim odwiedzili Szkołę Podstawową w Jońcu i Królewie w ramach kampanii ,,Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Akcja ma na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest noszenie odblasków. Jeden taki element jest widoczny w odległości ok. 150 m., co pozwala kierowcy w porę zareagować na pieszego i ocalić jego zdrowie, a nawet życie. Pan Józef Kaliński i Pan Wójt przekazali dzieciakom odblaski ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Spotkania były ciekawą formą poznania zasad bezpieczeństwa na drodze.

Szukamy domu dla kotków, które przybłąkały się do jednego z mieszkańców naszej gminy. Więcej informacji pod numerem telefonu: (23) 661 60 17.