Urząd Gminy Joniec

    

     Wójt Gminy Joniec informuje, że od 20 lutego do 15 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Jońcu można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmować będzie: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów, pod warunkiem dokładnego podania ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji i pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe 15% kosztów pokrywają właściciele nieruchomości ujętych we wniosku o dofinansowanie.

 

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie przez Gminę Joniec dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów! Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu w 2017 roku

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się we wtorek 14 lutego o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

W piątek 20 stycznia 2017 r. wszystkie przedszkolaki  Oddziału Przedszkolnego w Królewie pięknym śpiewem i wzruszającą recytacją wierszy udowodniły jak wielką miłością darzą swoich dziadków.  Dzieci po występach wręczyły swoim babciom i dziadkom  -własnoręcznie podpisane serca „ Najlepsza babcia na świecie” oraz „Najlepszy dziadek na świecie”. Przedszkolaki nie zapomniały o prezentach dla zaproszonych gości – zarówno Dyrektor Szkoły  p. Urszula Pilśnik jak i Wójt Gminy  Joniec p. Marek Czerniakowski  otrzymali serca z dedykacją ”Najlepszy przyjaciel dzieci”. Dumni dziadkowie przy kawie i słodkim ciasteczku z dumą opowiadali o swoich wnukach oraz podziwiali wystawę zdjęć z Jasełek Bożonarodzeniowych w wykonaniu ich małych artystów.

 

Czytaj więcej: „BARDZO KOCHAM  DZIADKÓW, W MOIM SERCU ZAWSZE SĄ”

W dniu 18 stycznia uczniowie klas ponadgimnazjalnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odwiedzili Urząd Gminy w Jońcu. Celem wizyty było poznanie pracy urzędu oraz rodzaju świadczonej pomocy dla mieszkańców. Szczegółowo o działalności urzędu opowiedział Wójt Pan Marek Czerniakowski , Sekretarz Pan Mirosław Siedlecki i Kierownik GOPS Pani Bogumiła Przygódzka. Wszyscy pracownicy urzędu chętnie odpowiadali na zadawane pytania i dzielili się swoją wiedzą. Na zakończenie spotkania nasi goście zostali obdarowani drobnymi upominkami. Była to bardzo miła wizyta i mamy nadzieję, że nieostatnia.

 

Czytaj więcej: Wizyta uczniów SOSZW w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dnia 4 lutego 2017 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Czytaj więcej: XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE