Urząd Gminy Joniec

Informujemy, że dnia 07 października 2017 r. Urząd Gminy w Jońcu będzie nieczynny.

W słoneczną niedzielę 01 października odbyło się III Spotkanie Integracyjne mieszkańców sołectwa Joniec-Kolonia pt. „Turniej Rodzin”. Spotkanie to dotyczyło dwóch projektów: „sprzątaMY” – dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Boris oraz Stowarzyszenie Europa i My” oraz projektu pt. „Zapraszamy na Zieloną Kolonię! Cykl Spotkań Plenerowych” wybranego w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W turnieju rodzin wzięło udział pięć rodzin, które rywalizowały w takich konkurencjach jak: skoki w workach, rzut ziemniakiem do celu, bieg z jajkiem na łyżce, bieg spętanych, głuchy telefon i przeciąganie liny. Wszystkie rodziny otrzymały dyplomy, kubki i smycze z napisem I LOVE Joniec-Kolonia, kamizelki odblaskowe i ulotki nt. wspólnego systemu segregacji odpadów (ulotki rozdano też pozostałym mieszkańcom). Po konkurencjach można było się posilić się `1kiełbaską lub szaszłykiem z ogniska, a jak ktoś wolał na słodko – domowym ciastem lub ciasteczkami. Nie zabrakło sałatek, warzyw i owoców oraz soków i napojów. Gratulujemy inicjatywy!

Starostwo Powiatowe w Płońsku zorganizowało ćwiczenia z zarządzania kryzysowego o tematyce: ,,Ocena sytuacji i skażeń promieniotwórczych i chemicznych oraz wymiana informacji między wybranymi jednostkami organizacyjnymi systemu wykrywania i alarmowania w relacji powiat - gmina". Pierwszy etap ćwiczeń odbył się 21 września, natomiast drugi - praktyczny - 28 września bieżącego roku, w których brało udział kilka zastępów Państwowych Straży Pożarnych i kilkanaście Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym druhowie z OSP Joniec. Wiodącą jednostką była Państwowa Straż Pożarna z Płońska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Osieka na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 05 października, o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu. Spotkanie będzie dotyczyło przejazdów kolejowych oraz innych spraw związanych z miejscowością.

02 października, w poniedziałek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pan Józef Kaliński wraz z Wójtem Gminy Joniec Panem Markiem Czerniakowskim odwiedzili Szkołę Podstawową w Jońcu i Królewie w ramach kampanii ,,Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Akcja ma na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest noszenie odblasków. Jeden taki element jest widoczny w odległości ok. 150 m., co pozwala kierowcy w porę zareagować na pieszego i ocalić jego zdrowie, a nawet życie. Pan Józef Kaliński i Pan Wójt przekazali dzieciakom odblaski ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Spotkania były ciekawą formą poznania zasad bezpieczeństwa na drodze.

Szukamy domu dla kotków, które przybłąkały się do jednego z mieszkańców naszej gminy. Więcej informacji pod numerem telefonu: (23) 661 60 17.

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

Szybciej i taniej

W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także  okresu i typu wpłaty.

Natychmiastowe rozliczenie   

Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem płatnika składek).

Proporcjonalny podział

Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę  podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.

Ważne!

Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.

Długi a ubezpieczenie chorobowe

Płatnik, który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r. opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać  ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiłku chorobowego).

Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Poza tym wpłata będzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie składki.

Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpisze ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. W zawarciu układu pomogą doradcy ZUS. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale Zakładu. Płatnik, który podpisze układ ratalny  będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka

Serdecznie zapraszamy Państwa na X Festiwal Poezji Słowiańskiej, na którym odbędzie się promocja książki Kazimierza M. Sarbiewskiego z nowymi przekładami naszego mieszkańca Ryszarda Tarwackiego.

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się we wtorek 26 września o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Dzięki dobrym sercom wielu ludzi udało się zebrać środki na zakup pompy insulinowej dla siedmioletniej Weroniki.

W ubiegłym tygodniu w warszawskim szpitalu założono dziewczynce nowoczesny model pompy insulinowej MINIMED 640 G z technologią SMARTGUARD, która zwiększa ochronę przed wystąpieniem epizodów hipoglikemii.  Dzieje się tak dzięki sensorom Enlite, które na bieżąco dokonują pomiaru glukozy  i przekazują go do pompy. Miesięczny koszt utrzymania tych sensorów to  kwota 858 zł.

Dzięki hojności  ofiarodawców Weronika ma pompę, ale zakup tej pompy to nie wszystko. Podane wyżej sensory nie są refundowane przez NFZ i dzięki pieniądzom wpłacanym na konto fundacji pompa  w połączeniu z sensorami może zapewnić dziewczynce bezpieczeństwo. Każdy dzień dobrych cukrów to szansa na życie bez powikłań.

Koszt pompy G640 to 17.000,00 złotych, które udało się zebrać  podczas kiermaszu ozdób wielkanocnych w  Zespole Szkół w Jońcu, II-go BIEGU KRÓLEWSKIEGO zorganizowanego przez Gminę Joniec oraz wójta  Marka Czerniakowskiego, zbiórkę do puszek przy Kościele w Królewie zorganizowaną przez ks. Witolda Zembrzuskiego , a także wpłatom anonimowym darczyńców oraz zbiórce plastikowych nakrętek, która nadal trwa.

Dotychczas zebrano 648 kg plastikowych nakrętek, które po sprzedaniu zasiliły konto Weroniki o 521,40 złotych. Nie jest do zawrotna suma, ale przy tak kosztownym utrzymaniu pompy każda złotówka ma znaczenie. Prosimy o dalsze zbieranie nakrętek, które  można dostarczać do Urzędu Gminy w Jońcu oraz Szkoły Podstawowej w Królewie.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, wymienionym z nazwiska oraz anonimowym, którzy włączyli się w zbiórkę pieniędzy dla Weroniki i prosimy o dalszą pomoc  w walce dziewczynki z cukrzycą. Niestety, bez dużych nakładów pieniężnych, walka z tą chorobą byłaby trudna.

Zdjęcia: Ariel Kozłowski Photography

Drugi tydzień roku szkolnego 2017/2018, tj. od 11 do 15 września, uczniowie Szkoły Podstawowej w Królewie zapamiętają na bardzo długo. To właśnie w tych dniach w ich szkole zagościli wolontariusze z organizację non-profit AIESEC (International Association of Students in Economic and Commercial Sciences), którzy brali udział w międzynarodowym projekcie o nazwie KidSpeak, mający na celu edukację uczniów o kulturze i tradycjach innych krajów. Kristine z Gruzji , Harshini z Indii i Youseffa z Egiptu zamieszkali u rodzin uczniów, prowadzili zajęcia interaktywne w języku angielskim, a w wolnym czasie poznawali uroki naszej pięknej gminy. Było to fantastyczne doświadczenie dla wszystkich osób uczestniczących w tym projekcie, a dla dzieciaków niesamowita przygoda połączona z nauką. Koordynatorką projektu w królewskiej szkole była Pani Emilia Zielińska. Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Królewie za podjęcie się tego wyzwania i trzymamy kciuki za kolejne!

 

 

 

W poniedziałkowy wieczór kilkanaście kobiet z naszej gminy wzięło udział w bezpłatnych kursie samoobrony. Zajęcia były zarówno miłym spędzeniem wolnego czasu, ale przede wszystkim były bardzo pożyteczne. Pan instruktor Andrzej Parzęcki przedstawił podstawowe zasady jakimi powinna kierować się kobieta podczas ataku napastnika, jak również nauczył podstawowych ciosów i kopnięć. Wszystkie panie z ogromną chęcią i motywacją przyswajały przekazywaną im wiedzę. Kolejne zajęcia odbędą się już niebawem. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcia: Magdalena Poświata

W minioną niedzielę, tj. 10 września na stadionie w Nowym Mieście, odbyły się Międzygminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenach gminy Joniec i Nowe Miasto. Oprócz dorosłych drużyn biorących udział w zmaganiach rywalizowały również drużyny młodzieżowe chłopców z Nowego Miasta, Jońca i Królewa oraz gościnnie dwie drużyny ze Smardzewa. Wszystko odbyło się pod czujnym okiem sędziów z Państwowej Straży Pożarnej. Jak zapowiedział Wójt Marek Czerniakowski, kolejne zawody odbędą się w przyszłym roku w Sobieskach.

Ostateczne wyniki:

1. OSP Latonice

2. OSP Nowe Miasto

3. OSP Królewo

4. OSP Joniec

5. OSP Karolinowo

Młodzieżówki:

1. OSP Nowe Miasto

2. OSP Joniec

3. OSP Królewo.

Serdecznie zapraszamy na Międzygminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które odbędą się 10 września 2017 r. (niedziela) o godzinie 15.00 na stadionie w Nowym Mieście.