Urząd Gminy Joniec

29 stycznie w miejscowości Omięciny odbyło się spotkanie wiejskie w trakcie którego został wybrany nowy sołtys, a została nim Pani Jadwiga Mrozek. Serdecznie gratulujemy! W trakcie zebrania rozmawiano również na tematy związane z ta miejscowością m.in.: o budowie wodociągu, przebudowie drogi powiatowej oraz remoncie dróg gminnych.

Drugi tydzień ferii dla młodych muzyków z Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Jońcu okazał się bardzo pracowity. Od wtorku aż do soboty dzieciaki uczestniczyły w warsztatach, które miały na celu udoskonalenie ich umiejętności gry na instrumentach. Było to o tyle ważne, że wielkimi krokami zbliża się koncert z okazji 11-lecia orkiestry, który odbędzie się już 17 lutego w domu weselnym ,,Przy lesie".

Niezmiernie jest nam miło, że po raz kolejny mogliśmy pomóc w przygotowaniach, jak również uczestniczyć w 4. Biegu Powstania Styczniowego w Kucharach Żydowskich, który odbył się w niedzielę 21 stycznia. Tym razem celem było uzbieranie środków pieniężnych na pomoc Ewelince Grzybowskiej. W biegu wzięło udział 206 biegaczy, a ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:

  • dystans 400m - I miejsce -  K: Justyna Tomaszewska (z Warszawy); M: Kacper Buczyński (z Naborowa)
  • dystans 1000m - I miejsce - K: Agnieszka Oliszewska (z Płońska); M: Piotr Kaniecki (z Ćwiklina)
  • dystans 6,3 - I miejsce - K: Aneta Lubińska (z Ciechanowa); M: Mariusz Bińczycki z Podsmardzewa)
  • dystans 6,3 nording walking - I miejsce - K: Monika Matyszczak (z Warszawy); M: Marcin Radomiski (z Płocka)

Gratulujemy organizatorom i życzymy jak najwięcej tak szlachetnych akcji.

Zdjęcie ze strony: http://sochocin.pl/galeria/bieg-z-historia-w-tle-w-kucharach-zydowskich-odbyl-sie-4-bieg-powstania-styczniowego-906/

W sobotę 13 stycznia w Szkole Podstawowej w Królewie odbyła się choinka szkolna. Wszystkie dzieci, nauczyciele i przybyli rodzice obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów tej szkoły. Nie zabrakło wizyty Świętego Mikołaja, a na koniec była świetna zabawa przy muzyce DJa Jacka. Po szalonej imprezie dziecięcej przyszedł czas na Bal Karnawałowy, z którego całkowity dochód został przekazany na rzecz Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ,,Afrykański pomór świń - zagrożenia i obowiązki rolnika" prowadzone przez pracowników MODRu, które odbędzie się w środę 24 stycznia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Zgodnie z art. 11 a ust. 7, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997, o ochronie zwierząt, Wójt Gminy Joniec zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do udziału w opiniowaniu projektu w/w uchwały Rady Gminy Joniec i zgłaszania opinii w sprawie programu w następujący sposób:

  1. Składanie opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w Jońcu – sekretariat w godzinach od 8.00 do 15.00 lub przesłanie pocztą.
  2. Składanie opinii i uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Zgodnie z art. 11 w/w ustawy opinie należy wnieść w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości powyższego zawiadomienia.

W załączniku przedstawiamy projekt uchwały Rady Gminy Joniec w sprawie  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2018 roku.

Pobierz projekt uchwały

Ocena Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Popielżynie Zawadach

pobierz ocenę

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

 

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=7a332596a9&&c=9ac7ead8

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w środę 17 stycznia 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień,

jakie Gmina Joniec przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Budowa sieci wodociągowej

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

II/III kwartał

Termomodernizacja budynków Gminy Joniec

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300 000,00 zł

III/IV kwartał

Dowóz dzieci do szkół

usługi

Zapytanie ofertowe

40 000,00 zł

III kwartał

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

usługi

Zapytanie ofertowe

44 000,00 zł

I kwartał

 

 

           Wójt

Marek Czerniakowski