Urząd Gminy Joniec

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu prowadzi procedurę rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 

Dokumenty jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do służby w Policji:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji można uzyskać w Komendach Miejskich / Powiatowych Policji, Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkoleń Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pod numerami: 48 345 20 15, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 20 64, 48 345 29 53, 48 345 22 53, 48 345 31 19, 48 345 31 20

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w środę 12 kwietnia o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności  stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Więcej informacji na stronie: https://www.straz.pl/badz-bezpieczny/pozary-traw

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Ostrzegamy wszystkich rolników i hodowców drobiu przed fałszywymi przedstawicielami lekarza weterynarii, którzy chcą kontrolować gospodarstwa, sposób przetrzymywania zwierząt i drobiu oraz nakładać mandaty karne. Oszuści poruszają się białym autem z napisem Weterynaria. W żadnym wypadku prosimy nie wpuszczać tych osób na swoje posesje i nie płacić nakładanych kar. Mając jakiekolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Płońsku przy ul. Zajazd 4 - tel. (23) 662-22-45 ; (23) 663-29-96 i powiadomić policję.

W dniu 24 marca 2017 o godzinie 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Jońcu odbędzie się spotkanie Wójta Gminy Marka Czerniakowskiego z rolnikami, którzy posiadają grunty na terenie Koła Łowieckiego „Oręż” w miejscowościach: Soboklęszcz, Osiek, Joniec, Popielżyn – Zawady, Popielżyn Górny, Adamowo, Józefowo, Stara Wrona, Joniec – Kolonia, Proboszczewice, Omięciny, dotyczące terenów dzierżawionych przez to Koło.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Koła Łowieckiego „Oręż”.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                       Marek Czerniakowski

Ze względu na kolejne oszustwo na szkodę osoby w podeszłym wieku Policja ostrzega:

Seniorze uważaj! Przez nieuwagę, ufność i nieostrożność możesz paść ofiarą oszustów, kieszonkowców i innych przestępców. Pamiętaj  o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bądź czujny i nieufny w stosunku do obcych. Nie obawiaj się powiadomić o zagrożeniu Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe.
Nie chodzi o to, by całkowicie nie ufać ludziom i z każdej strony wypatrywać zagrożenia, lecz o to  być ostrożnym, potrafić zauważyć ewentualne niebezpieczeństwo i odpowiednio zareagować.


Gdy jesteś w domu

 • nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania  - nie znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów,

 •  nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności,

 • nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko usłyszysz dzwonek,

 • zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj, kto za nimi stoi, pracownicy urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci mogą wystawione rachunki za światło i gaz, zostawić w skrzynce pocztowej, nie wchodząc do Twojego domu,

 • nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj ich do klatki schodowej, nie otwieraj domofonu, wychodząc zamykaj drzwi do klatki,

 • utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy często służą swą pomocą ludziom starszym mieszkającym w ich otoczeniu,

 • zawsze zamykaj po przyjściu do domu drzwi wejściowe,

 • postaraj się nie wychodzić z domu po zmroku, a jeżeli już musisz to zabierz ze sobą osobę towarzyszącą,

 • omijaj tereny źle lub wcale nieoświetlone, szczególnie niebezpiecznymi miejscami, są obrzeża miast, na których nie ma zabudowań.