Urząd Gminy Joniec

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Joniec

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust.1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Joniec Uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 30 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski w formie pisemnej lub elektronicznej do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 30.01.2016 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec można uzyskać w  Urzędzie Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec w godzinach otwarcia Urzędu.

 

 Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Pragniemy Państwa poinformować, że rozpoczęto procedurę przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo.

W pierwszych dniach marca planowane jest wyłożenie do publicznej wiadomości projektu w/w planu, wówczas wszystkie zainteresowane osoby będą mogły się zapoznać z całą dokumentacją planu oraz składać uwagi i wnioski.

Ponadto informujemy, że na początku grudnia 2015 roku zostało wystosowane kolejne pismo do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie o czasowe zaniechanie prowadzonych postepowań związanych z wydaniem decyzji nakazujących rozbiórkę samowolnie zrealizowanych budynków.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Anna Skórska

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18

Szanowni Państwo

Pragniemy Państwa poinformować, że prace geodezyjne w postaci aktualizacji map sześciu obszarów planowanych do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo zostały zakończone. Zostało również zakończone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec”. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą po czym rozpocznie się procedura związana z opracowaniem w/w planu.

Wartość umowy 60 270, 00 zł.

Termin wykonania to 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

Docierają do nas niepokojące informacje o wydawaniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego decyzji o rozbiórkach budynków .

Jeśli Państwo otrzymali ową decyzję widnieje w niej zapis o odwołaniu (w przeciągu 14 dni)

Proszę się od powyższych decyzji odwoływać – najlepiej przed końcem terminu

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Anna Skórska

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18

Pragniemy Państwa poinformować, że w dalszym ciągu prowadzone są prace geodezyjne w postaci aktualizacji map sześciu obszarów wsi Królewo. Przewidujemy, że w/w prace zostaną zakończone z dniem 31.07.2015 roku. Następnie zostaną rozesłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przypominamy osobom, które są zainteresowane przedmiotową sprawą o dopełnieniu formalności w postaci podpisania umowy darowizny na rzecz gminy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Anna Skórska

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18

Dziękujemy właścicielom działek z miejscowości Królewo o numerach: 204/12, 204/10, 200/2, 204/5, 958, 689/1, 689/2, 689/8, 689/9, 690/3, 691/3, 693/4, 691/2, 692/2, 957, 440/5 572/4, 691/1, 690/1 689/9, 689/8, 698/11, 698/17, 698/12, 698/14, 698/16, 922, 443/13, 443/12, 204/11, 212/3, 190/6, 692/3, 693/1, 694/3, 694/6, 543, 199/8, 199/6, 199/7, 572/5, 696/2, 696/5, 684/6, 212/5, 699/3, 700, 956, 959, 204/16, 204/26, 204/9, 204/7, 204/8, 27/3, 27/7, 27/4, 195/11, 195/24, 212/4, 696/4, 521, 698/2, 698/7, 697/2, 698/19, 698/21, 697/1, 199/13, 918, 572/15, 572/23, 573/3, 572/25, 923, 199/4, 199/5, 199/12, 199/11, 199/9, 190/4, 649/2, 190/3, 694/2, 694/1, 695/1, 693/3, 696/3, 578/4, 579/4, 190/7, 572/10, 572/18, 572/20, 572/21, 572/22, 199/4, 913 za dokonanie wpłat na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

 

Pragniemy Państwa poinformować, że obecnie prowadzone są prace geodezyjne w postaci aktualizacji map sześciu obszarów. Jednocześnie przygotowujemy zapytanie ofertowe na opracowanie powyższego planu.

 

Przypominamy również, o konieczności podpisania umowy darowizny w przypadku jej wpłaty. Prosimy o nadesłanie umowy lub dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Jońcu.

 

Osoby które nie podpisały jeszcze umowy darowizny na rzecz gminy a są zainteresowane przedmiotową sprawą proszone są o niezwłoczne dopełnienie formalności co znacznie przyspieszy całą procedurę wykonania planu zagospodarowania.