Gmina Joniec

 

Uchwała Nr XXVIII/81/2012

Rady Gminy Joniec

z dnia 10 grudnia 2012 r.

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec

 

plik do pobrania

 

 

Uchwała NR XXVIII/82/2012

Rady Gminy Joniec

z dnia 10 grudnia 2012 roku

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

plik do pobrania

 

 

 

Uchwała NR XXVIII/83/2012

Rady Gminy Joniec

z dnia 10 grudnia 2012 roku

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

plik do pobrania

 

 

 

Uchwała NR XXVIII/84/2012

Rady Gminy Joniec

z dnia 10 grudnia 2012 roku

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

plik do pobrania

 

 

Uchwała NR XXVIII/85/2012

Rady Gminy Joniec

z dnia 10 grudnia 2012 roku

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

plik do pobrania