Urząd Gminy Joniec

Wójt Gminy Joniec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocników w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 październik 2019r

Pobierz obwieszczenie