Urząd Gminy Joniec

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

1.

CZERNIAKOWSKI Marek Ryszard, lat 43, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Królewo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu

/-/ Bogdan Wiśniewski

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu
z dnia 1 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

1.

KRZEMIŃSKI Bartosz, lat 40, zam. Joniec,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

1.

KOWALSKI Krzysztof, lat 62, zam. Popielżyn Górny,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

OBOJSKI Marcin, lat 35, zam. Popielżyn Górny,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJ PYRŻA - Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

1.

NOWIŃSKI Grzegorz Tomasz, lat 53, zam. Joniec-Kolonia,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 4

1.

SZTABNIK Marcin Adam, lat 40, zam. Popielżyn-Zawady,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

1.

OŁDAKOWSKI Michał, lat 59, zam. Osiek,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 6

1.

DOMAŃSKI Edward, lat 67, zam. Soboklęszcz,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 7

1.

PYRŻA Andrzej Stanisław, lat 64, zam. Szumlin,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJ PYRŻA - Lista nr 17

 

 

2.

SĘKOWSKI Janusz Józef, lat 63, zam. Szumlin,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 8

1.

DOMAŃSKI Marcin, lat 38, zam. Królewo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 
 

Okręg wyborczy Nr 9

1.

PRZONDAK Andrzej Jerzy, lat 71, zam. Królewo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 10

1.

SAWICKI Tomasz, lat 34, zam. Krajęczyn,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 11

1.

WIERZCHOWSKI Stanisław, lat 65, zam. Proboszczewice,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 12

1.

SOSIŃSKI Janusz, lat 54, zam. Omięciny,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 13

1.

ANTOSIK Waldemar Jacek, lat 47, zam. Józefowo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 14

1.

KAMIŃSKI Mirosław, lat 59, zam. Stara Wrona,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 15

1.

PAWĘCKI Tomasz, lat 45, zam. Ludwikowo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu

Bogdan Wiśniewski

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JOŃCU

z dnia 28 września 2018 roku

 

w sprawie losowania numerów dla list kandydatów  na radnych w wyborach do Rady Gminy w Jońcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że losowanie  numerów  list zarejestrowanym  w wyborach do  Rady Gminy w Jońcu, listom  kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków  określonych w   art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 ro. Poz. 754, 1000, 1349)

 

odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie  Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu, Joniec 29, Sala Konferencyjna.

 

Informacja o przyznanych  numerach list kandydatów  zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu, oraz opublikowana na stronie Urzędu Gminy w Joniec.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Gminnej Komisji

                                                                                                                  Bogdan Wiśniewski

 

 

 
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu z dnia 25 września 2018 roku o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgach wyborczych nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 pobierz