Uchwała Nr XL/193/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 26 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Joniec na stałe obwody wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

pobierz