Uchwała Nr XL/192/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Joniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pobierz