Urząd Gminy Joniec

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JOŃCU

z dnia 28 września 2018 roku

 

w sprawie losowania numerów dla list kandydatów  na radnych w wyborach do Rady Gminy w Jońcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że losowanie  numerów  list zarejestrowanym  w wyborach do  Rady Gminy w Jońcu, listom  kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków  określonych w   art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 ro. Poz. 754, 1000, 1349)

 

odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie  Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu, Joniec 29, Sala Konferencyjna.

 

Informacja o przyznanych  numerach list kandydatów  zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu, oraz opublikowana na stronie Urzędu Gminy w Joniec.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Gminnej Komisji

                                                                                                                  Bogdan Wiśniewski