Urząd Gminy Joniec

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu
z dnia 1 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

1.

KRZEMIŃSKI Bartosz, lat 40, zam. Joniec,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

1.

KOWALSKI Krzysztof, lat 62, zam. Popielżyn Górny,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

OBOJSKI Marcin, lat 35, zam. Popielżyn Górny,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJ PYRŻA - Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

1.

NOWIŃSKI Grzegorz Tomasz, lat 53, zam. Joniec-Kolonia,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 4

1.

SZTABNIK Marcin Adam, lat 40, zam. Popielżyn-Zawady,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

1.

OŁDAKOWSKI Michał, lat 59, zam. Osiek,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 6

1.

DOMAŃSKI Edward, lat 67, zam. Soboklęszcz,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 7

1.

PYRŻA Andrzej Stanisław, lat 64, zam. Szumlin,

zgłoszony przez KWW ANDRZEJ PYRŻA - Lista nr 17

 

 

2.

SĘKOWSKI Janusz Józef, lat 63, zam. Szumlin,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 8

1.

DOMAŃSKI Marcin, lat 38, zam. Królewo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 
 

Okręg wyborczy Nr 9

1.

PRZONDAK Andrzej Jerzy, lat 71, zam. Królewo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 10

1.

SAWICKI Tomasz, lat 34, zam. Krajęczyn,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 11

1.

WIERZCHOWSKI Stanisław, lat 65, zam. Proboszczewice,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 12

1.

SOSIŃSKI Janusz, lat 54, zam. Omięciny,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 13

1.

ANTOSIK Waldemar Jacek, lat 47, zam. Józefowo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 14

1.

KAMIŃSKI Mirosław, lat 59, zam. Stara Wrona,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Okręg wyborczy Nr 15

1.

PAWĘCKI Tomasz, lat 45, zam. Ludwikowo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO - Lista nr 18

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu

Bogdan Wiśniewski