Urząd Gminy Joniec

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

1.

CZERNIAKOWSKI Marek Ryszard, lat 43, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Królewo,

zgłoszony przez KWW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Jońcu

/-/ Bogdan Wiśniewski