Urząd Gminy Joniec

Uchwała Nr XL/192/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Joniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pobierz

Uchwała Nr XL/193/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 26 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Joniec na stałe obwody wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

pobierz

o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczny radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

pobierz