Urząd Gminy Joniec

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Joniec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miejscowości: Joniec, Joniec-Kolonia, Osiek, Popielżyn Górny, Popielżyn-Zawady, Soboklęszcz

Szkoła Podstawowa w Jońcu, Joniec 69, 09-131 Joniec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miejscowości: Krajęczyn, Królewo, Sobieski, Szumlin

Szkoła Podstawowa w Królewie, Królewo 58, 09-131 Joniec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Miejscowości: Adamowo, Józefowo, Ludwikowo, Omięciny, Proboszczewice, Nowa Wrona, Stara Wrona

Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wronie, Stara Wrona 14, 09-131 Joniec

4

Palium Sp. z o. o. w Nowym Mieście Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu

Palium Sp. z o. o. w Nowym Mieście Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu, Joniec 51, 09-131 Joniec

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Joniec najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Joniec

/-/ Marek Ryszard Czerniakowski

 
 

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W JOŃCU

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

         Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu

 

Wzywa

 

do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Joniec w następujących okręgach wyborczych:

- okręg wyborczy nr 1,

- okręg wyborczy nr 2,

- okręg wyborczy nr 3,

- okręg wyborczy nr 4,

- okręg wyborczy nr 5,

- okręg wyborczy nr 6,

- okręg wyborczy nr 8,

- okręg wyborczy nr 9,

- okręg wyborczy nr 10,

- okręg wyborczy nr 11,

- okręg wyborczy nr 12,

- okręg wyborczy nr 13,

- okręg wyborczy nr 14,

- okręg wyborczy nr 15.

W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono po jednej liście kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie  w Urzędzie Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec, w dniach od 18.09.2018r. – 24.09.2018r. z wyłączeniem soboty i niedzieli w godzinach od 11.00 do 14.00.

 

 

                                                        Przewodniczący Gminnej Komisji

 

                                                                  /-/ Bogdan Wiśniewski

 
 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY JONIEC

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

      Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018r. poz. 1561) podaje się do publicznej wiadomości, miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uprawnionych do udziału w wyborach:

  

-         Joniec przy Urzędzie Gminy

-         Joniec – Kolonia przy drodze Joniec – Szumlin

-         Osiek przy drodze Joniec-Płońsk

-         Soboklęszcz przy budynku remizy OSP

-         Stara Wrona przy parkingu

-         Królewo przy drodze Joniec – Bolęcin dwie tablice

-         Sobieski przy drodze Joniec – Kołoząb

-         Sumlin przy drodze Joniec – Kołoząb

 

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Czerniakowski

 

 

 

W związku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

WRZESIEŃ

 

Data

 

Godziny dyżuru

Miejsce

17 września 2018 r.

9.00-11.00

Urząd Gminy w Jońcu

Joniec 29, 09-131 Joniec

18 września 2018 r.

9.00-11.00

Urząd Gminy w Jońcu

Joniec 29, 09-131 Joniec

19 września 2018 r.

9.00-11.00

Urząd Gminy w Jońcu

Joniec 29, 09-131 Joniec

20 września 2018 r.

12.00-16.00

Urząd Gminy w Jońcu

Joniec 29, 09-131 Joniec

21 września 2018 r.

12.00-16.00

Urząd Gminy w Jońcu

Joniec 29, 09-131 Joniec

 

/-/ Tomasz Konczewski

Urzędnik Wyborczy Gminy Joniec

o podaniu do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

pobierz