Urząd Gminy Joniec

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

 1. Prezes Wojciech Janiszewski
 2. Wiceprezes Marek Ryszard Czerniakowski
 3. Wiceprezes Ireneusz Raźny
 4. Komendant Gminny Roman Wiktorowicz
 5. Sekretarz Ryszard Tomczak
 6. Skarbnik Mariusz Kowalski
 7. Członek Prezydium Stanisław Kosewski
 8. Członek Adam Ronkiewicz
 9. Członek Daniel Motur
 10. Członek Waldemar Zasoński

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP

 1. Przewodniczący Grzegorz Nowiński
 2. Wiceprzewodniczący Marcin Obojski
 3. Sekretarz Piotr Wojnowski

 

Wybrani na kadencję 2016-2021 na Zjeździe Delagatów w dniu 04.06.2016r