Urząd Gminy Joniec

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej w Jońcu.

 Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

 1. Prezes Wojciech Janiszewski
 2. Wiceprezes Marek Ryszard Czerniakowski
 3. Wiceprezes Ireneusz Raźny
 4. Komendant Gminny Roman Wiktorowicz
 5. Sekretarz Ryszard Tomczak
 6. Skarbnik Mariusz Kowalski
 7. Członek Prezydium Stanisław Kosewski
 8. Członek Adam Ronkiewicz
 9. Członek Daniel Motur
 10. Członek Waldemar Zasoński

 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP

 1. Przewodniczący Grzegorz Nowiński
 2. Wiceprzewodniczący Marcin Obojski
 3. Sekretarz Piotr Wojnowski

 Wybrani na kadencję 2016-2021 na Zjeździe Delagatów w dniu 04.06.2016r