Urząd Gminy Joniec

Urząd Gminy w Jońcu przyjmuje, wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 od 1 września do 16 września 2019 r. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 528zł  netto na osobę. Dochody winne być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli jeśli wniosek składamy we wrześniu, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień. Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Przed przystąpieniem do wypełniania Wniosku należy zapoznać się z instrukcją (strona 3 wniosku).

Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach jednorazowo do 31 grudnia 2019 r i do 31 sierpnia 2020 r.

Stypendia szkolne będą realizowane po uprzednim przedstawieniu faktur i rachunków za dokonane zakupy.

Więcej informacji można pozyskać pod nr.tel (23) 661 60 17 wew.105  Pani Ewa Matuszewska w Urzędzie Gminy Joniec.