Urząd Gminy Joniec

Urząd Gminy w Jońcu informuje, że w minione wakacje 35 dzieci skorzystało z kolonii letnich;

- 5 dzieci odpoczywało na obozie harcerskim w Gorzewie, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku od 16.07.2019 do 30.07.2019, gdzie wypoczynek zorganizowany był nieodpłatnie.

- 30 dzieci odpoczywały na koloniach letnich w Białym Dunajcu w terminie 21-31.07.2019.

Pobyt dzieci w Białym Dunajcu Urząd Gminy w Jońcu sfinansował dla 7 dzieci, natomiast pozostałe 23 dzieci były to dzieci rolników, podlegających ubezpieczeniu w KRUS, gdzie wyjazd był z dofinansowaniem właśnie przez KRUS.