Urząd Gminy Joniec

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Królewie został dotychczasowy dyrektor Pani Urszula Pilśnik, która była jedyną kandydatką w ogłoszonym przez urząd konkursie.

Wójt gminy Marek Czerniakowski na spotkaniu z Panią Urszulą Pilśnik, wręczył jej Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Królewie. Wójt wręczył również kwiaty i złożył życzenia.

Pani dyrektor życzymy Pani samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami jak również organem prowadzącym. Życzymy również wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.