Dzięki staraniom Urzędu Gminy w Jońcu i dobrej współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie została zamontowana nowa platforma dla bocianów w miejscowości Soboklęszcz w miejscu starego gniazda, które w wyniku warunków atmosferycznych zostało uszkodzone.