Urząd Gminy Joniec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego głównym celem jest przybliżenie osiągnięcia zapisów określonych w pakiecie klimatyczno energetycznym Unii Europejskiej (2008r.), zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Sporządzenie planu umożliwi naszej Gminie pozyskanie środków finansowych m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, z budżetu Unii Europejskiej w nowej pespektywie finansowej na lata 2014-2020.

W ramach prac związanych z realizacją projektu przeprowadzona zostanie m.in. inwentaryzacja emisji CO2 sporządzona w oparciu o końcowe zużycia energii w budynkach, wyposażeniu/urządzeniach i przemyśle na terenie gminy.

 

Dlatego zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety i złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jońcu w terminie do 5 sierpnia 2016 roku.

Ankieta jest anonimowa a uzyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i nie będą udostępniane publicznie.

 

Pobierz ankietę

 

          Wójt

Marek Czerniakowski