Adres strony internetowej z katalogiem książek dostępnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jońcu:

http://joniec.biblio.com.pl