W piątek 28 października w Szkole Podstawowej w Królewie odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. W tym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego uczęszcza 15 dzieci. Na początku dzieci przygotowani przez swoją wychowawczynię: panią Katarzynę Karwowską zaprezentowali wesoły program artystyczny, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Następnie odbyło się pasowanie na przedszkolaka symbolicznym dużym ołówkiem przez p. dyr. Urszulę Pilśnik. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski po złożonych życzeniach przekazał dzieciom kamizelki odblaskowe z logo gminy oraz odblaskowe opaski na rękę. Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.