Urząd Gminy Joniec

    

     Wójt Gminy Joniec informuje, że od 20 lutego do 15 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Jońcu można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmować będzie: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów, pod warunkiem dokładnego podania ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji i pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe 15% kosztów pokrywają właściciele nieruchomości ujętych we wniosku o dofinansowanie.

 

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie przez Gminę Joniec dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów! Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.

 

W związku z powyższym informujemy, że wnioski właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2017 chcą usunąć ze swoich posesji odpady niebezpieczne w postaci azbestu, przyjmowane będą do 15 marca 2017r.

Druk wniosku wraz z oświadczeniem właściciela/i nieruchomości dostępny jest w Urzędzie Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec oraz na stronie internetowej www.ugjoniec.pl

Komplet składanych dokumentów stanowią:

  • wniosek o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Joniec;
  • Informacja o wyrobach zawierających azbest;
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem;
  • Kopia aktu własności nieruchomości;

Załączniki spakowane zip do pobrania