Urząd Gminy Joniec

W piątek 17 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane przez prezydenta RP. Wójt gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski oraz Sekretarz Gminy Pan Mirosław Siedlecki odznaczyli:

Państwa Tadeusza i Halinę Zakrzewskich z Krajęczyna,

Państwa Apolinarego i Alfredę Pietrzak z Krajęczyna ,

Państwa Tadeusza i Marię Tomczak z Jońca-Kolonii.

Wszyscy zebrani goście wznieśli toast za zdrowie par oraz skosztowali okolicznościowego tortu. Spotkanie umilił występ muzyczny uczniów Zespołu Szkół w Jońcu pod opieką Pana Grzegorza Baumana. Wszystkim parom życzymy jeszcze wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym zrozumieniu.