Urząd Gminy Joniec

Uprzejmie informujemy ze w dniu 21 lutego 2017 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenia pod nazwą „Letnisko Królewo”. Głównymi celami stowarzyszenia są:

  1. tworzenie warunków dla rozwoju gminy Joniec w powiecie płońskim, jako terenu rekreacyjno-wypoczynkowego,
  2. wspieranie idei wypoczynków letnich na terenie gminy Joniec,
  3. reprezentowanie interesów właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Joniec przed organami władzy publicznej praz sądowniczej,
  4. wspieranie możliwości zabudowy i przekształcania nieruchomości leśnych i rolnych pod funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, działalność informacyjna dotycząca warunków i możliwości przeznaczenia nieruchomości gruntowych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa i wspierania w stowarzyszeniu. W załączeniu znajduje się deklaracja członkowska, którą można wypełnić i wysłać na adres: Stowarzyszenie „Letnisko Królewo”, ul. Czereśniowa 98 lok. 231, 02-456 Warszawa.

W załączeniu do pobrania:

- Deklaracja członkostwa,

- Statut.

Osoba do kontaktu:

Wiceprezes Stowarzyszenia Michał Łuczak

tel. 501-744-881